szybka pozyczka
1 1_1 2

RODO – obowiązek informacyjny

Category: Szkoła
Published: Thursday, 07 June 2018
Written by Magdalena Lenart

 

Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie

23-155 Zakrzew

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Cel pzetwarzania

Realizacja zadań szkoły, przyjęcia dziecka do szkoły, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły, realizacja działań promocyjnych szkoły;

Podstawą przetwarzania są

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
Ustawa z dnia 15 kwietnia o systemie informacji oświatowej
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
Zgoda osoby, której dane dotyczą
Odbiorcami danych osobowych są Podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, podmioty wskazane przez opiekunów prawnych oraz podmioty przetwarzające na podstawie umów;

Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67) a w przypadku zgody osoby, której dane dotyczą do czasu jej wycofania.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody)

Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

W przypadku gdy uzasadnione jest, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Zestawienie czytelnictwa

Category: Szkoła
Published: Wednesday, 01 July 2015
Written by Urszula Marek

ZESTAWIENIE CZYTELNICTWA

ZA ROK SZKOLNY

2014/2015

Klasa

Liczba uczniów

Liczba wypożyczeń

Średnio na ucznia

Średnio na czytelnika

Najlepsi czytelnicy

Liczba uczniów niekorzystających z biblioteki

„0”

23

95

4,13

4,52

Pastucha A. (15),

2

I

23

348

15,10

15,10

Felek W. (46), Maciąg A. (29),

-

II

19

138

7,26

7,66

Zielonka E. ( 38), Mazurek A. (14)

1

III

15

112

7,46

7,46

Poseniak Maria (19), Maliszewski M. (17),

-

IV

10

50

5,00

5,00

Skrzypek M. (10), Kutrzepa J. (9),

-

V

11

24

2,18

2,40

Kozieł K. Pecyna A. i Pecyna W. po (4)

1

VI

16

62

3,87

4,13

Borowicz Ł. (10), Kotyła K. (8),

1

Razem

117

829

7,08

7,40

 

5

Nasz Patron

Category: Szkoła
Published: Friday, 20 June 2014
Written by Administrator


Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 

„Jest taki czas i są takie miejsca, w których człowiek jest szczęśliwy”. To prawda. W życiu każdego człowieka nie brakuje dni i miejsc, które na stałe wpisują się w ludzką pamięć i nadają sens życiu. Również w życiu grup społecznych czy lokalnych pojawiają się takie przeżycia, które zarówno w dniu ich wydarzenia, jak i po latach wywołują łzę w oku.

Nasza społeczność szkolna jak i gminna ma także w swojej historii taki czas i takie miejsce. 16 X 2013 r. - dzień powszedni a uroczysty, zwykły a zarazem niezwykły. Dzień bez zajęć lekcyjnych, a zarazem z jedną długą lekcją historii – uroczystość nadania imienia szkole oraz poświęcenia sztandaru.


Niewątpliwie było to wydarzenie niezmiernie ważne, które od  tego roku wpisuje się już na stałe w historię naszej szkoły, jak i pamięć osób, które brały w nim udział. Mgła i chmury, a w wiejskim krajobrazie dominacja koloru szarego. Pochmurnie i nostalgicznie. Tak prezentował się świat w październikowy, środowy poranek. Pogoda nie nastrajała radością i optymizmem, a mimo to radości w sercach i uśmiechu na twarzach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców nie zasłoniły jesienne chmury. Bo jak tu nie być zadowolonym w dniu, w którym nasza szkoła otrzymuje imię tak wielkiego patrona.


Pomimo braku zajęć dydaktycznych, w tym dniu już od rana było słychać w szkole gwar. Ale to nie uczniowie swoimi rozmowami wypełniali szkolne przestrzenie, tylko Pani Dyrektor i nauczyciele, którzy sprawdzali czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik przed tak niecodziennym wydarzeniem. Następnie wszyscy udali się przed Kościół pw. Św. Józefa w Zakrzewie. To tu, na godz. 9.30 przybyli uczniowie, rodzice i mieszkańcy gminy Zakrzew, aby wziąć udział w wyjątkowej uroczystości. Już od progu świątyni wszyscy, z zapartym tchem. oczekiwali na przyjazd Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który miał przewodniczyć sprawowanej eucharystii.

Kiedy wybiła godzina 10.00 rozpoczęto uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem naszego metropolity lubelskiego. Tuż po jej rozpoczęciu Ks. Proboszcz – Mieczysław Fel powitał Arcypasterza. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor - Małgorzata Samol, która wspólnie z delegacją uczniów podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za przybycie do nas w tak wyjątkowym dniu i poprosiła o błogosławieństwo i poświęcenie sztandaru. W trakcie sprawowanej eucharystii Ks. Arcybiskup nawiązał do naszego nowego patrona wygłaszając interesującą Homilię. Na zakończenie mszy delegacja rodziców podziękowała, w imieniu swoim i całej społeczności lokalnej za wspólną modlitwę, skierowane do nas Słowo Boże i błogosławieństwo.

Drugą część uroczystości rozpoczęto od zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych. Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała Pani Wójt. Po jej wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy w Zakrzewie – pan Waldemar Tomas – odczytał Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

Kolejnym ważnym punktem było wbicie w sztandar pamiątkowych gwoździ. Po wbiciu ostatniego gwoździa nastąpił długo oczekiwany moment – poczet sztandarowy rodziców przekazał poczet w ręce uczniów, po czym wybrana delegacja zaprezentowała wszystkim zebranym awers i rewers sztandaru. Po prezentacji  przedstawiciele uczniów klas I – VI złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Po tych ważnych i wzniosłych chwilach głos oddano uczniom, którzy wspólnie ze swoimi nauczycielami przygotowali część artystyczną. Odbyła się ona w niekonwencjonalnej formie. Zamiast wierszy i piosenek, wszyscy biorący udział w uroczystościach, obejrzeli „Lekcję o Janie Pawle II” podczas której przypomniany został życiorys Karola Wojtyły i Jego twórczość. Nawiązano również do poszczególnych pielgrzymek papieskich i przypomniano moment śmierci Jana Pawła II. Na zakończenie wyjaśniono dlaczego wybieramy na patrona tak wielką Osobę. Mimo iż część artystyczna nie była długa, większość osób wprawiła w zadumę i zamyślenie. U starszych przywołała na pewno osobiste przeżycia związane z odwiedzinami Jana Pawła II w naszym kraju.


Po uroczystościach kościelnych wszyscy, wspólnie przemaszerowali do szkoły, gdzie zostały odsłonięte i poświęcone tablice, a przybyli goście mogli obejrzeć miejsce naszej codziennej pracy i nauki oraz podziwiać wytwory plastyczne i literackie naszych uczniów związane z osobą Ojca Świętego.


Na zakończenie uroczystościach na wszystkich czekał pyszny poczęstunek. Od tego roku dzień  16 X stanie się naszym corocznym świętem szkoły.

 

Regulamin biblioteki

Category: Szkoła
Published: Wednesday, 17 September 2014
Written by Magdalena Lenart

Read more: Regulamin biblioteki

Grono Pedagogiczne

Category: Szkoła
Published: Thursday, 19 June 2014
Written by Administrator

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Samol

 

Imię i nazwisko Przedmiot Klasa
Marzena   Sulowska zajęcia z   grupą 5-6 latki
Teodozja   Kowalczyk WDŻ,   edukacja wczesnoszkolna kl.II
Bożena   Skrzypek edukacja   wczesnoszkolna kl. III
Urszula   Marek biblioteka,przyroda kl.IV
Gabriela   Trzcińska j.polski,   historia kl. IV-VI
Jolanta   Sulowska matematyka,   przyroda kl. IV-VI
Magdalena   Lenart zajęcia   komputerowe i techniczne kl. I-VI
Irena   Werpuczyńska j.angielski kl.I -VI
Marek   Trzciński muzyka,   plastyka kl. IV-VI
Hubert Gajor w-f kl. IV-VI
ks.   Mieczysław Fel religia kl. I-VI
Joanna Głowala logopedia, kl. 0-VI
Anna Kruszyńska psycholog kl. 0-VI

 

 

More Articles ...

Archiwum