szybka pozyczka
1 1_1 2

Nasz Patron

Category: Szkoła Published: Friday, 20 June 2014 Written by Administrator


Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 

„Jest taki czas i są takie miejsca, w których człowiek jest szczęśliwy”. To prawda. W życiu każdego człowieka nie brakuje dni i miejsc, które na stałe wpisują się w ludzką pamięć i nadają sens życiu. Również w życiu grup społecznych czy lokalnych pojawiają się takie przeżycia, które zarówno w dniu ich wydarzenia, jak i po latach wywołują łzę w oku.

Nasza społeczność szkolna jak i gminna ma także w swojej historii taki czas i takie miejsce. 16 X 2013 r. - dzień powszedni a uroczysty, zwykły a zarazem niezwykły. Dzień bez zajęć lekcyjnych, a zarazem z jedną długą lekcją historii – uroczystość nadania imienia szkole oraz poświęcenia sztandaru.


Niewątpliwie było to wydarzenie niezmiernie ważne, które od  tego roku wpisuje się już na stałe w historię naszej szkoły, jak i pamięć osób, które brały w nim udział. Mgła i chmury, a w wiejskim krajobrazie dominacja koloru szarego. Pochmurnie i nostalgicznie. Tak prezentował się świat w październikowy, środowy poranek. Pogoda nie nastrajała radością i optymizmem, a mimo to radości w sercach i uśmiechu na twarzach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców nie zasłoniły jesienne chmury. Bo jak tu nie być zadowolonym w dniu, w którym nasza szkoła otrzymuje imię tak wielkiego patrona.


Pomimo braku zajęć dydaktycznych, w tym dniu już od rana było słychać w szkole gwar. Ale to nie uczniowie swoimi rozmowami wypełniali szkolne przestrzenie, tylko Pani Dyrektor i nauczyciele, którzy sprawdzali czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik przed tak niecodziennym wydarzeniem. Następnie wszyscy udali się przed Kościół pw. Św. Józefa w Zakrzewie. To tu, na godz. 9.30 przybyli uczniowie, rodzice i mieszkańcy gminy Zakrzew, aby wziąć udział w wyjątkowej uroczystości. Już od progu świątyni wszyscy, z zapartym tchem. oczekiwali na przyjazd Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który miał przewodniczyć sprawowanej eucharystii.

Kiedy wybiła godzina 10.00 rozpoczęto uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem naszego metropolity lubelskiego. Tuż po jej rozpoczęciu Ks. Proboszcz – Mieczysław Fel powitał Arcypasterza. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor - Małgorzata Samol, która wspólnie z delegacją uczniów podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za przybycie do nas w tak wyjątkowym dniu i poprosiła o błogosławieństwo i poświęcenie sztandaru. W trakcie sprawowanej eucharystii Ks. Arcybiskup nawiązał do naszego nowego patrona wygłaszając interesującą Homilię. Na zakończenie mszy delegacja rodziców podziękowała, w imieniu swoim i całej społeczności lokalnej za wspólną modlitwę, skierowane do nas Słowo Boże i błogosławieństwo.

Drugą część uroczystości rozpoczęto od zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych. Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała Pani Wójt. Po jej wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy w Zakrzewie – pan Waldemar Tomas – odczytał Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

Kolejnym ważnym punktem było wbicie w sztandar pamiątkowych gwoździ. Po wbiciu ostatniego gwoździa nastąpił długo oczekiwany moment – poczet sztandarowy rodziców przekazał poczet w ręce uczniów, po czym wybrana delegacja zaprezentowała wszystkim zebranym awers i rewers sztandaru. Po prezentacji  przedstawiciele uczniów klas I – VI złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Po tych ważnych i wzniosłych chwilach głos oddano uczniom, którzy wspólnie ze swoimi nauczycielami przygotowali część artystyczną. Odbyła się ona w niekonwencjonalnej formie. Zamiast wierszy i piosenek, wszyscy biorący udział w uroczystościach, obejrzeli „Lekcję o Janie Pawle II” podczas której przypomniany został życiorys Karola Wojtyły i Jego twórczość. Nawiązano również do poszczególnych pielgrzymek papieskich i przypomniano moment śmierci Jana Pawła II. Na zakończenie wyjaśniono dlaczego wybieramy na patrona tak wielką Osobę. Mimo iż część artystyczna nie była długa, większość osób wprawiła w zadumę i zamyślenie. U starszych przywołała na pewno osobiste przeżycia związane z odwiedzinami Jana Pawła II w naszym kraju.


Po uroczystościach kościelnych wszyscy, wspólnie przemaszerowali do szkoły, gdzie zostały odsłonięte i poświęcone tablice, a przybyli goście mogli obejrzeć miejsce naszej codziennej pracy i nauki oraz podziwiać wytwory plastyczne i literackie naszych uczniów związane z osobą Ojca Świętego.


Na zakończenie uroczystościach na wszystkich czekał pyszny poczęstunek. Od tego roku dzień  16 X stanie się naszym corocznym świętem szkoły.

 

Hits: 3889

Archiwum