szybka pozyczka
1 1_1 2

Historia szkoły

Category: Szkoła Published: Friday, 06 June 2014 Written by Administrator

 Szkoła w Zakrzewie powstała w drugiej połowie XIX wieku, przyczyniły się do tego władze zaborcze- rząd rosyjski.  W roku 1864 rozpoczyna pracę „na  polu szkolnictwa” Dworzycki. Szkoła mieści się w prywatnym budynku dworskim czworaku Budnego. Społeczność wiejska na swój koszt kupuje materiał na budynek szkolny. W 1872 rozpoczęto  budowę szkoły i już rok później nauka odbywa się nowym budynku. Z dokumentacji prowadzonej po rosyjsku (1872-1914) wynika, że zajęcia odbywają się systematycznie. W 1918 roku wznowiono nauczanie. Od 1931 roku zajęcia odbywają się w 4 salach domu ludowego. W późniejszych latach ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów, lekcje odbywają się także w domach prywatnych. Pomimo wybuchu II wojny światowej i trudnych warunków powojennych, lekcje odbywają się nadal. W 1960 roku rolnicy dobrowolnie opodatkowują się po 100 zł z 1 ha na zakup materiałów budowlanych na nową szkołę. Dzięki akcji zgromadzono 100 tys. cegieł, do szkolnej działki doprowadzono elektryczność i wybito studnię głębinową. Szkoła nadal mieści się  ciasnym budynku gromadzkim. Cztery lata później rozpoczyna się budowa szkoły, mieszkańcy w czynie społecznym utwardzają drogę dojazdową.W roku 1962 kierownikiem szkoły zostaje E. Cimek.   Rok szkolny 1968 rozpoczął się w nowym budynku szkolnym, w którym zajęcia odbywają się do dzisiaj. 1 IX 1970 obowiązki dyrektora obejmuje Cz. Krzos, gdy w  1984 roku zostaje Gminnym Inspektorem Oświaty,  na dyr. szkoły zostaje powołana I. Kwaśniewska, pełni funkcję do 1988 r. 

W 1999 r. funkcję dyrektora w wyniku konkursu obejmuje  Małgorzata Samol i pełni ją do dziś. W szkole przeprowadzono gruntowne remonty: łazienek, klas, korytarzy, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek, wykonano elewację, odwodnienie, wymieniono komputery.W roku szkolnym  2003/04 nasza szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły z Klasą. W roku  szkolnym 2010/11 uzyskujemy certyfikat „Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz”. Ważniejsze wydarzenia z roku szk. 2012/13 to wizyta grupy uczniów w Radiu Lublin, realizacja projektu „Tydzień Edukacji Globalnej”, realizacja zadań związanych z nadaniem szkole imienia. W szkole odbywają się imprezy cykliczne: DEN, 11 listopada , zabawy andrzejkowe, Mikołajki, jasełka, spotkania opłatkowe, choinkowe, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, wycieczki szkolne, rajdy rowerowe, spotkania z policją, lekarzem, pielęgniarką. Uczniowie  opiekują się mogiłami w Targowisku i Zakrzewie, aktywnie włączają się w akcje charytatywne. Biorą udział w zawodach  sportowych, konkursach i osiągają sukcesy.

1 1

Szkoła realizuje projekty unijne, dzięki którym wzbogaca bazę dydaktyczną a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Hits: 4933

Archiwum