Rekrutacja 2022/2023

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego i  klasy I
na rok szkolny 2022/2023
trwa od 28.02 do 25.03. 2022 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00

lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 25 marca 2022

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

                                                                                              Małgorzata Samol                                                      

Dyrektor szkoły

Materiały do pobrania
Download this file (Nr 1. Oświadczenie o wielodzietności.pdf)Nr 1. Oświadczenie o wielodzietności.pdf[ ]198 kB
Download this file (Nr 2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf)Nr 2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.pdf[ ]282 kB
Download this file (Nr 3. Objęcie pieczą zastępczą.pdf)Nr 3. Objęcie pieczą zastępczą.pdf[ ]315 kB
Download this file (Nr 4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do OP.pdf)Nr 4. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do OP.pdf[ ]190 kB
Download this file (Nr 5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka OP.pdf)Nr 5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka OP.pdf[ ]281 kB
Download this file (Nr 6. Oświadczenie o objęciu opieką kuratora.pdf)Nr 6. Oświadczenie o objęciu opieką kuratora.pdf[ ]117 kB
Download this file (Nr 7. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP.pdf)Nr 7. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do SP.pdf[ ]190 kB
Download this file (Nr 8. Kontynuacja nauki.pdf)Nr 8. Kontynuacja nauki.pdf[ ]190 kB
Download this file (Nr 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka SP.pdf)Nr 9. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka SP.pdf[ ]282 kB
Download this file (WNIOSEK o kontynuację przedszkola 2022.pdf)WNIOSEK o kontynuację przedszkola 2022.pdf[ ]441 kB
Download this file (WNIOSEK o przyjęcie do klasy I 2022.pdf)WNIOSEK o przyjęcie do klasy I 2022.pdf[ ]520 kB
Download this file (WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola 2022.pdf)WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola 2022.pdf[ ]439 kB