szybka pozyczka
1 1_1 2

Rekrutacja 2022/2023

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego i  klasy I
na rok szkolny 2022/2023
trwa od 28.02 do 25.03. 2022 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00

lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 25 marca 2022

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 25 marca 2022 r
  • po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

                                                                                              Małgorzata Samol                                                      

Dyrektor szkoły

Archiwum