szybka pozyczka
1 1_1 2

REKRUTACJA 2021/2022

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022
trwa od 23.02 do 23.03. 2021 r.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2021

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2021 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu

zameldowania/zamieszkania.

 

Małgorzata Samol

Dyrektor szkoły

Archiwum