szybka pozyczka
1 1_1 2

Rekrutacja 2022/2023

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego i  klasy I
na rok szkolny 2022/2023
trwa od 28.02 do 25.03. 2022 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00

lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 25 marca 2022

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 25 marca 2022 r
  • po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

                                                                                              Małgorzata Samol                                                      

Dyrektor szkoły

REKRUTACJA 2021/2022

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022
trwa od 23.02 do 23.03. 2021 r.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2021

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2021 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu

zameldowania/zamieszkania.

 

Małgorzata Samol

Dyrektor szkoły

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału  przedszkolnego  i  klasy  I
na rok szkolny 2020/2021
trwa od 25.02 do 23.03. 2020 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2020

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2020 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.

 

UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania                         

                                                   

                                                                                                             Małgorzata Samol                                             

                                                               Dyrektor szkoły

Plan lekcji

PLAN LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 

 

  I II III IV V VI VIII
                 
Poniedziałek 815 - 900 JW BS j. angielski Matematyka J. polski J. polski W-F
905 - 950 JW BS Ed. inform. J. angielski Matematyka W-F WOS
1000- 1045 Ed. Inf. W-F J. polski J. angielski Matematyka J. polski
1050- 1135 W-F j. angielski UM Przyroda Historia Plastyka Zaj. z wych.
1155 -1240   GDD MSz UM W-F Informatyka J. angielski
1245 -1330 Św. UM Plastyka Muzyka J. angielski J. niemiecki
1335- 1420 Św. UM   Inf. / kor.
1425-1545 Św.UM      
             
Wtorek 815 - 900 Religia BS UM J. polski Matematyka J. polski Biologia
905 - 950 j. angielski BS Religia Matematyka J. polski Biologia J. polski
1000- 1045 JW BS Religia Biologia Matematyka Religia
1050- 1135 JW Religia UM W-F Religia Matematyka
1155 -1240 JW W-F  Zaj. z wych. Religia Muzyka EDB
1245 -1330 Św. J.S Muzyka GDD MW   W -F
1335- 1420 Św. IW     GDD
1425-1545 Św. MS      
                 
Środa 815 - 900 JW UM Matematyka Technika W-f J. angielski
905 - 950 JW j. angielski UM Technika Matematyka Historia J. polski
1000- 1045 JW Ed. Inform. UM J. angielski W-f Matematyka Historia
1050- 1135 W-F BS GDD ML J. polski J. angielski J. polski Matematyka
1155 -1240 GDD MSz   UM W-F Informatyka J. angielski Fizyka
1245 -1330 Św. MS Zaj dod. Kor. J. polski Technika J. niemiecki
1335- 1420 Św. BS Kor.   Informatyka
1425-1545 Św. BS      
             
                 
Czwartek 815 - 900 JW BS UM Informatyka Religia Matematyka WOS
905 - 950 j. angielski BS Religia Plastyka W-f Matematyka
1000- 1045 JW BS Religia Przyroda J. polski J. polski Religia
1050- 1135 JW Religia UM J. polski Matematyka Religia J. polski
1155 -1240 Religia   UM W - F Historia GDD M Sz Fizyka
1245 -1330 Św. UM Zaj. wyr. W- F
1335- 1420 Św. DK Kor. Chemia
1425-1545 Św. DK Zaj. wyr.
               
                 
Piątek 815 - 900 JW UM Matematyka J. polski Geografia J. angielski
905 - 950 JW W-F J. polski Geografia J. angielski Matematyka
1000- 1045 JW BS j. angielski Historia W - f J. polski Geografia
1050- 1135 W-F BS   J. angielski Zaj. z wych Zaj. z wych. J. polski
1155 -1240   BS   WDŻ J. angielski W - f Historia
1245 -1330 Św. MSz WDŻ Historia W - f
1335- 1420 Św. MSz   Chemia
  1425-1545 Św. DK    
                   

Archiwum