szybka pozyczka
1 1_1 2

Rekrutacja 2022/2023

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do  oddziału przedszkolnego i  klasy I
na rok szkolny 2022/2023
trwa od 28.02 do 25.03. 2022 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00

lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 25 marca 2022

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2022/2023 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 25 marca 2022 r
  • po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania.

                                                                                              Małgorzata Samol                                                      

Dyrektor szkoły

REKRUTACJA 2021/2022

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I
na rok szkolny 2021/2022
trwa od 23.02 do 23.03. 2021 r.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2021

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2021 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie

  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.


UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu

zameldowania/zamieszkania.

 

Małgorzata Samol

Dyrektor szkoły

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału  przedszkolnego  i  klasy  I
na rok szkolny 2020/2021
trwa od 25.02 do 23.03. 2020 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2020

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2020 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.

 

UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania                         

                                                   

                                                                                                             Małgorzata Samol                                             

                                                               Dyrektor szkoły

Plan lekcji

    Oddz. prz. I II III V VI VII VIII
Poniedziałek 815 - 900   J. angielski E W E W J. polski Geografia Matematyka Chemia
905 - 950 W – F E W J. angielski Zaj. z wych. Biologia Chemia Matematyka
1000 - 1045   E W J. angielski E W Matematyka J. polski Biologia   W - F
1055 - 1140   E W E W (U. M.) W - F J. angielski J. polski J. polski
1200 - 1245 Do 1300 G.Dyr.T.K.   Ed. Informat J. angielski Matematyka Geografia WOS
1250 – 1335   Świetlica Biologia Informatyka J. angielski J. niemiecki
1345 - 1430             J. niemiecki Zaj.rew.U.M Informatyka
                 
                   
Wtorek 815 - 900   Religia E W E W Matematyka J. polski Historia J. angielski
905 - 950   E W E W Religia J. angielski Matematyka J. polski J. polski
1000 - 1045   E W J. angielski E W Religia W - F Geografia Matematyka
1055 - 1140   Ed. Informat. W – F J. polski Religia J. angielski Biologia
1200 - 1245 1230 -1300 E W Religia Zaj. dod. W - F Technika Religia Geografia
1250 – 1335 J. angielski       Informatyka Zaj.rew.U.M. Plastyka W - F Religia
1345 - 1430         Zaj.rew.U.M. SKS Informatyka EDB
              SKS  
              WDŻ  
Środa 815 - 900   E W E W (B. S.) Muzyka Kółko J. ang. Biologia W - F
905 - 950   E W W - F Geografia Muzyka Matematyka J. angielski
1000 - 1045   E W E W E W Historia W - F Muzyka Fizyka
1055 - 1140   E W E W E W J. polski Zaj. z wych. W - F J. polski
1200 - 1245 1230 - 1300 log/ Zaj. dod.   W - F J. polski Fizyka Historia  
1250 – 1335 J. angielski   log log Plastyka Informatyka J. polski J. niemiecki
1345 - 1430     Zaj. kor Kółko zsach.   j. niemiecki G. Dyr.G.T
               
                Zaj. kor
Czwartek 815 - 900   E W E W Religia W - F Matematyka J. polski Historia
905 - 950   E W Religia J. angielski J. polski W - F Matematyka J. polski
1000 - 1045   Religia E W (U.M.) Matematyka J. angielski W - F WOS
1055 - 1140 1230-1330 J. angielski Ed. Informat E W Religia Historia Religia Matematyka
1200 - 1245 Religia W - F E W (U.M.) Technika J. polski Zaj. z wych Zaj. z wych
1250 – 1335        

Informatyka/

zaj. kor

Religia Historia W - F
1345 - 1430           SKS Informatyka Zaj.rew.U.M Religia
              SKS  
  730- 815             Zaj. Rew. Piotr/ PDE j.ang
Piątek 815 - 900   E W E W E W J. angielski Matematyka W - F J. polski
905 - 950   E W E W E W J. polski J. angielski Matematyka W - F
1000 - 1045   E W E W E W Historia W - F J. angielski Matematyka
1055 - 1140   W   - F W - F Matematyka Historia J. polski J. angielski
1200 - 1245     G. Dyr. G. Dyr. WDŻ J. polski Fizyka Chemia
1250 – 1335 Do 1330 Świetlica Zaj.rew.B.S. Kor. Chemia Fizyka
1345 - 1430         Zaj.rew.B.S.   Plastyka  
                       

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                       

Archiwum