szybka pozyczka
1 1_1 2

Grono Pedagogiczne

Category: Szkoła
Published: Thursday, 19 June 2014
Written by Administrator

Dyrektor szkoły

mgr Małgorzata Samol

 

Imię i nazwisko Przedmiot Klasa
Marzena   Sulowska zajęcia z   grupą 5-6 latki
Teodozja   Kowalczyk WDŻ,   edukacja wczesnoszkolna kl.II
Bożena   Skrzypek edukacja   wczesnoszkolna kl. III
Urszula   Marek biblioteka,przyroda kl.IV
Gabriela   Trzcińska j.polski,   historia kl. IV-VI
Jolanta   Sulowska matematyka,   przyroda kl. IV-VI
Magdalena   Lenart zajęcia   komputerowe i techniczne kl. I-VI
Irena   Werpuczyńska j.angielski kl.I -VI
Marek   Trzciński muzyka,   plastyka kl. IV-VI
Hubert Gajor w-f kl. IV-VI
ks.   Mieczysław Fel religia kl. I-VI
Joanna Głowala logopedia, kl. 0-VI
Anna Kruszyńska psycholog kl. 0-VI

 

 

Historia szkoły

Category: Szkoła
Published: Friday, 06 June 2014
Written by Administrator

 Szkoła w Zakrzewie powstała w drugiej połowie XIX wieku, przyczyniły się do tego władze zaborcze- rząd rosyjski.  W roku 1864 rozpoczyna pracę „na  polu szkolnictwa” Dworzycki. Szkoła mieści się w prywatnym budynku dworskim czworaku Budnego. Społeczność wiejska na swój koszt kupuje materiał na budynek szkolny. W 1872 rozpoczęto  budowę szkoły i już rok później nauka odbywa się nowym budynku. Z dokumentacji prowadzonej po rosyjsku (1872-1914) wynika, że zajęcia odbywają się systematycznie. W 1918 roku wznowiono nauczanie. Od 1931 roku zajęcia odbywają się w 4 salach domu ludowego. W późniejszych latach ze względu na zwiększającą się liczbę uczniów, lekcje odbywają się także w domach prywatnych. Pomimo wybuchu II wojny światowej i trudnych warunków powojennych, lekcje odbywają się nadal. W 1960 roku rolnicy dobrowolnie opodatkowują się po 100 zł z 1 ha na zakup materiałów budowlanych na nową szkołę. Dzięki akcji zgromadzono 100 tys. cegieł, do szkolnej działki doprowadzono elektryczność i wybito studnię głębinową. Szkoła nadal mieści się  ciasnym budynku gromadzkim. Cztery lata później rozpoczyna się budowa szkoły, mieszkańcy w czynie społecznym utwardzają drogę dojazdową.W roku 1962 kierownikiem szkoły zostaje E. Cimek.   Rok szkolny 1968 rozpoczął się w nowym budynku szkolnym, w którym zajęcia odbywają się do dzisiaj. 1 IX 1970 obowiązki dyrektora obejmuje Cz. Krzos, gdy w  1984 roku zostaje Gminnym Inspektorem Oświaty,  na dyr. szkoły zostaje powołana I. Kwaśniewska, pełni funkcję do 1988 r. 

W 1999 r. funkcję dyrektora w wyniku konkursu obejmuje  Małgorzata Samol i pełni ją do dziś. W szkole przeprowadzono gruntowne remonty: łazienek, klas, korytarzy, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono budynek, wykonano elewację, odwodnienie, wymieniono komputery.W roku szkolnym  2003/04 nasza szkoła otrzymuje certyfikat Szkoły z Klasą. W roku  szkolnym 2010/11 uzyskujemy certyfikat „Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz”. Ważniejsze wydarzenia z roku szk. 2012/13 to wizyta grupy uczniów w Radiu Lublin, realizacja projektu „Tydzień Edukacji Globalnej”, realizacja zadań związanych z nadaniem szkole imienia. W szkole odbywają się imprezy cykliczne: DEN, 11 listopada , zabawy andrzejkowe, Mikołajki, jasełka, spotkania opłatkowe, choinkowe, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, wycieczki szkolne, rajdy rowerowe, spotkania z policją, lekarzem, pielęgniarką. Uczniowie  opiekują się mogiłami w Targowisku i Zakrzewie, aktywnie włączają się w akcje charytatywne. Biorą udział w zawodach  sportowych, konkursach i osiągają sukcesy.

1 1

Szkoła realizuje projekty unijne, dzięki którym wzbogaca bazę dydaktyczną a uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Nasz Patron

Category: Szkoła
Published: Friday, 20 June 2014
Written by Administrator


Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie
 

„Jest taki czas i są takie miejsca, w których człowiek jest szczęśliwy”. To prawda. W życiu każdego człowieka nie brakuje dni i miejsc, które na stałe wpisują się w ludzką pamięć i nadają sens życiu. Również w życiu grup społecznych czy lokalnych pojawiają się takie przeżycia, które zarówno w dniu ich wydarzenia, jak i po latach wywołują łzę w oku.

Nasza społeczność szkolna jak i gminna ma także w swojej historii taki czas i takie miejsce. 16 X 2013 r. - dzień powszedni a uroczysty, zwykły a zarazem niezwykły. Dzień bez zajęć lekcyjnych, a zarazem z jedną długą lekcją historii – uroczystość nadania imienia szkole oraz poświęcenia sztandaru.


Niewątpliwie było to wydarzenie niezmiernie ważne, które od  tego roku wpisuje się już na stałe w historię naszej szkoły, jak i pamięć osób, które brały w nim udział. Mgła i chmury, a w wiejskim krajobrazie dominacja koloru szarego. Pochmurnie i nostalgicznie. Tak prezentował się świat w październikowy, środowy poranek. Pogoda nie nastrajała radością i optymizmem, a mimo to radości w sercach i uśmiechu na twarzach uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców nie zasłoniły jesienne chmury. Bo jak tu nie być zadowolonym w dniu, w którym nasza szkoła otrzymuje imię tak wielkiego patrona.


Pomimo braku zajęć dydaktycznych, w tym dniu już od rana było słychać w szkole gwar. Ale to nie uczniowie swoimi rozmowami wypełniali szkolne przestrzenie, tylko Pani Dyrektor i nauczyciele, którzy sprawdzali czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik przed tak niecodziennym wydarzeniem. Następnie wszyscy udali się przed Kościół pw. Św. Józefa w Zakrzewie. To tu, na godz. 9.30 przybyli uczniowie, rodzice i mieszkańcy gminy Zakrzew, aby wziąć udział w wyjątkowej uroczystości. Już od progu świątyni wszyscy, z zapartym tchem. oczekiwali na przyjazd Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika, który miał przewodniczyć sprawowanej eucharystii.

Kiedy wybiła godzina 10.00 rozpoczęto uroczystą mszę świętą pod przewodnictwem naszego metropolity lubelskiego. Tuż po jej rozpoczęciu Ks. Proboszcz – Mieczysław Fel powitał Arcypasterza. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor - Małgorzata Samol, która wspólnie z delegacją uczniów podziękowała Księdzu Arcybiskupowi za przybycie do nas w tak wyjątkowym dniu i poprosiła o błogosławieństwo i poświęcenie sztandaru. W trakcie sprawowanej eucharystii Ks. Arcybiskup nawiązał do naszego nowego patrona wygłaszając interesującą Homilię. Na zakończenie mszy delegacja rodziców podziękowała, w imieniu swoim i całej społeczności lokalnej za wspólną modlitwę, skierowane do nas Słowo Boże i błogosławieństwo.

Drugą część uroczystości rozpoczęto od zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie Pani Dyrektor powitała wszystkich zebranych. Jako pierwsza z zaproszonych gości głos zabrała Pani Wójt. Po jej wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy w Zakrzewie – pan Waldemar Tomas – odczytał Uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zakrzewie.

Kolejnym ważnym punktem było wbicie w sztandar pamiątkowych gwoździ. Po wbiciu ostatniego gwoździa nastąpił długo oczekiwany moment – poczet sztandarowy rodziców przekazał poczet w ręce uczniów, po czym wybrana delegacja zaprezentowała wszystkim zebranym awers i rewers sztandaru. Po prezentacji  przedstawiciele uczniów klas I – VI złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Po tych ważnych i wzniosłych chwilach głos oddano uczniom, którzy wspólnie ze swoimi nauczycielami przygotowali część artystyczną. Odbyła się ona w niekonwencjonalnej formie. Zamiast wierszy i piosenek, wszyscy biorący udział w uroczystościach, obejrzeli „Lekcję o Janie Pawle II” podczas której przypomniany został życiorys Karola Wojtyły i Jego twórczość. Nawiązano również do poszczególnych pielgrzymek papieskich i przypomniano moment śmierci Jana Pawła II. Na zakończenie wyjaśniono dlaczego wybieramy na patrona tak wielką Osobę. Mimo iż część artystyczna nie była długa, większość osób wprawiła w zadumę i zamyślenie. U starszych przywołała na pewno osobiste przeżycia związane z odwiedzinami Jana Pawła II w naszym kraju.


Po uroczystościach kościelnych wszyscy, wspólnie przemaszerowali do szkoły, gdzie zostały odsłonięte i poświęcone tablice, a przybyli goście mogli obejrzeć miejsce naszej codziennej pracy i nauki oraz podziwiać wytwory plastyczne i literackie naszych uczniów związane z osobą Ojca Świętego.


Na zakończenie uroczystościach na wszystkich czekał pyszny poczęstunek. Od tego roku dzień  16 X stanie się naszym corocznym świętem szkoły.

 

Kontakt

Category: Szkoła
Published: Thursday, 19 June 2014
Written by Administrator


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie
23-155 Zakrzew

tel. 84 680 92 19

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.spzakrzew.pl

 

Regulamin biblioteki

Category: Szkoła
Published: Wednesday, 17 September 2014
Written by Magdalena Lenart

Read more: Regulamin biblioteki

Archiwum