szybka pozyczka
1 1_1 2

Życzenia świąteczne

Category: Aktualności
Published: Thursday, 09 April 2020
Written by Małgorzata Samol

Wielkanoc to czas miłości i wzajemnej życzliwości, czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy Wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt wypełnionych nadzieją, która nie gaśnie mimo bezradności,

radością pozwalającą dostrzec piękno zwykłych rzeczy, wiarą, dającą oparcie w trudnych chwilach.

Niech zmartwychwstały Chrystus obdarza nas błogosławieństwem, oświeca drogi naszego życia,

napełniając je łaską, światłem i wszelkim dobrem.

W imieniu społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie Dyrektor Małgorzata Samol

Przerwa świąteczna

Category: Aktualności
Published: Thursday, 09 April 2020
Written by Małgorzata Samol

Od 9 do 14 kwietnia br.  będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W tych dniach szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2020/21

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 07 April 2020
Written by Magdalena Lenart
Materiały do pobrania
Download this file (Rekrutacja 2020.pdf)Lista kandydatów zakwalifikowanych [ ]451 kB

Próbny egzamin ósmoklasisty język angielski

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 01 April 2020
Written by Magdalena Lenart

Arkusz z zadaniamido pobrania

zeszyt rozwiązańzeszyt rozwiążań

http://oke.krakow.pl/inf/PE8/JA.php

Materiały do pobrania
Download this file (KO-2004p.pdf)karta odpowiedzi[ ]1358 kB

Próbny egzamin ósmoklasisty matematyka

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 31 March 2020
Written by Magdalena Lenart

Arkusz egzaminacyjny do pobrania -arkusz egzaminacyjny

Karta odpowiedzi-karta odpowiedzi

Zeszyt rozwiązań-zeszyt rozwiążań

Rekrutacja 2020/2021

Category: Aktualności
Published: Monday, 30 March 2020
Written by Małgorzata Samol

 

W związku z trwającą rekrutacją do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i ograniczenie niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem, przedłuża się rekrutację do dnia 3 kwietnia 2020 roku.

W związku z powyższym proszę o przesyłanie dokumentacji na skrzynkę mailową This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w formie skanów lub fotografii dokumentów.

Formularze znajdują się na stronie internetowej szkoły.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwość uzupełnienia dokumentacji w postaci papierowej.

Małgorzata Samol

Materiały do pobrania
Download this file (Zarządzenie nr 4.pdf)Zarządzenie nr 4.pdf[ ]353 kB

Próbny egzamin ósmoklasisty język polski

Category: Aktualności
Published: Monday, 30 March 2020
Written by Magdalena Lenart

Karta odpowiedzi do pobrania w wersji word karta odpowiedzi

Arkusz egzaminacyjny arkusz egzaminacyjny

Próbny egzamin ósmoklasisty

Category: Aktualności
Published: Friday, 27 March 2020
Written by Małgorzata Samol

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW KLASY ÓSMEJ

Informujemy uczniów klasy ósmej, że w naszej szkole przeprowadzamy próbny egzamin ósmoklasisty od 30 marca do 1 kwietnia br. w terminach:

30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:30 – język polski

31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:30 – matematyka

1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:30 – język angielski.

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony www szkoły – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania korzystając z „zeszytu rozwiązań”, który będzie zamieszczony na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi należy zapisać komputerowo).

Uczniowie będą przesyłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików). Nauczyciele przedmiotów sprawdzą i ocenią prace oraz przekażą uczniom informację zwrotną w postaci krótkiego komentarza w e-mailu.

Próbny egzamin ósmoklasisty przeprowadzany będzie wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia).

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

informatory egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów; przykładowe  arkusze egzaminacyjne zposzczególnych przedmiotów; arkusze  pierwszegopróbnego egzaminu ósmoklasisty;

arkusze egzaminuósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.;

osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnieniarozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych;

filmy egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Kontakt z psychologiem szkolnym

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 24 March 2020
Written by Małgorzata Samol

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Jeśli potrzebujecie kontaktu z psychologiem szkolnym w jakiejkolwiek sprawie, która was niepokoi lub macie jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu e-mailowego.

Piszcie na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja w sprawie organizacji nauki

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 24 March 2020
Written by Małgorzata Samol

Informacja w sprawie organizacji nauki
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie w okresie od 25.03.2020 r do 10.04.2020 r.

Na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


1. Nauka będzie odbywać się poprzez ogólnodostępne i zalecane przez MEN narzędzia i zasoby do zdalnej nauki.
2. Zdalne nauczanie umożliwi uczniom opanowanie materiału ze wszystkich przedmiotów, których na co dzień uczą się w szkole.
3. Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami głównie poprzez stronę internetową szkoły, gdzie będą zamieszczać bieżące treści do realizacji dla poszczególnych klas, poprzez elektroniczną, poprzez ogólnodostępne komunikatory Facebook Messenger, Zoom, platformy Teams – środowisko do tworzenia i przesyłania materiałów, wspólnej pracy nad dokumentami, organizowania czatów i spotkań online oraz innych dostępnych platform zalecanych przez MEN wg uznania nauczyciela.
W razie potrzeby nawiązywany będzie kontakt telefoniczny.
4. Rodzice będą konsultować się z poszczególnymi nauczycielami przez Messenger lub telefonicznie.
5. Praca uczniów i postępy w nauce będą na bieżąco monitorowane. Przy każdej formie
pracy/współpracy będzie podany termin i sposób realizacji.:
„5.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze
i jak powinien dalej się uczyć;

3) udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) monitorowanie bieżącej pracy ucznia;

6) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
7) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

6. Na podstawie Statutu Szkoły ocenie podlegać będą następujące rodzaje aktywności uczniów:
a) zadania domowe,

b) dyktanda,

c) testy;

d) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, notatki itp.;
e) referaty,

f) aktywność na lekcji ( w tym przypadku na zajęciach online)

7. Po uzgodnieniach z nauczycielami postanowiono w trakcie nauczania zdalnego oceniać dodatkowo:

a) Poprawność wykonanych prac (zadań, testów, dyktand, ćwiczeń itp.)

b) Terminowość zadanych prac (termin wykonania danego zadania będzie zawsze uwzględniał możliwości uczniów i możliwości techniczne)
c) Zaangażowanie w samodzielne planowanie własnego rozwoju

d) Staranność wykonywanych prac.

8. Zgodnie ze Statutem oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, wobec tego o każdej wystawionej ocenie uczniowie będą informowani drogą mailową, oraz poprzez sms.
9. Nauczyciele są dostępni zgodnie z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 2019/2020;.

Jak bezpiecznie korzystać z internetu

Category: Aktualności
Published: Monday, 23 March 2020
Written by Małgorzata Samol

Drodzy rodzice

Internet stał się powszechnie dostępnym dobrem, bez którego trudno już sobie wyobrazić współczesne życie. Przez internet robimy zakupy, płacimy rachunki, słuchamy muzyki, oglądamy filmy, jest niezastąpionym źródłem wiedzy i dzięki internetowi możemy porozmawiać z ludźmi z całego świata.

Pomimo wielu zalet internet niesie ze sobą też różne zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Poniżej przesyłam dla państwa, wskazówki i porady, jak bezpiecznie korzystać z internetu?

BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpiecz komputer przed nieodpowiednimi stronami. Pamiętaj nie wolno dawać dzieciom całkowitej wolności w sieci. Upewnij się że dziecko korzysta z gier odpowiednich do swojego wieku.

CZAS – określ czas przeznaczony na korzystanie z internetu, wszystkie media typu internet, gry, telewizja powinny zajmować max. 2 godziny dziennie dla dzieci szkolnych, dla dzieci młodszych, ten czas powinien być jeszcze krótszy. Dzieci do 3 roku życia nie powinny w ogóle korzystać z mediów.

KULTURA OSOBISTA - Naucz dziecko kodeksu dobrego zachowania się w sieci, nie obrażaj nikogo, nie naśmiewaj się, nie pisz rzeczy których sam byś o sobie nie chciał przeczytać.

POCHWAŁA - Pochwal dziecko jeśli opowie ci o czymś złym o czym przeczytało w sieci. Wskaż na jakie aspekty dziecko ma zwrócić uwagę, korzystając z internetu i o czym powinno informować rodzica. Jako rodzic zgłoś gdy przeczytasz o czymś nieodpowiednim do administratora strony.

ANONIMOWOŚĆ - Powiedz dziecku, że w sieci, nie jesteśmy anonimowi, wszystko co napiszemy, zostaję na zawsze w sieci.

DANE OSOBOWE – Ustal jakich danych dziecko nie powinno podawać w sieci np. loginów, haseł, do jakiej szkoły chodzi, adresu zamieszkania, w jakich godzinach pracują rodzice, kiedy nie ma nikogo w domu.

PRYWATNOŚĆ - Ustal że zawsze dziecko powinno używać nicku, nigdy nie powinno podawać swojego imienia i nazwiska. Ustal też że nie musi zawsze mówić prawdy w internecie i odpowiadać na wszystkie pytania. W serwisach społecznościowych natomiast aby ograniczyło dostęp tylko dla znajomych.

MIEJSCE – Ustaw komputer w powszechnie dostępnym i widocznym miejscu lub niech dziecko nie zamyka drzwi do swojego pokoju, tak aby mieć wgląd co robi dziecko na komputerze.

INFORMACJE – Poinformuj że nie wszystkie informacje podane w internecie są prawdziwe. Uświadom aby otwierać tylko wiadomości od znajomych osób, unikaj klikania w nieznane linki i załączniki.

ZNAJOMOŚCI – Poznawaj internetowych przyjaciół swojego dziecka, tak jak poznajesz je w realnym świecie, łatwiej wyczujesz czy ktoś ma dobre zamiary. Zrób wszystko, żeby dziecko nie umawiało się na spotkania z osobami poznanymi w sieci. Jeśli do takiego spotkania ma dojść, pójdź z dzieckiem na to spotkanie.

Wskazówki i porady, jak funkcjonować efektywniej podczas nauki w domu.

Category: Aktualności
Published: Friday, 20 March 2020
Written by Małgorzata Samol

Drodzy rodzice

Poniżej przesyłam dla państwa, wskazówki i porady, jak funkcjonować efektywniej podczas nauki w domu.

PLAN DNIA – Zachęcam aby wraz z dziećmi, stworzyć wspólnie plan dnia. Uwzględnijcie w nim czas na naukę, utrwalenie wiedzy, czytanie ciekawych książek, zabawę, pomoc rodzicom w codziennych czynnościach jak przygotowanie posiłków czy sprzątanie pokoju. Nie zapomnijcie też o aktywności fizycznej.

CZAS NA NAUKĘ - Wszystkie dzieci w domu powinny uczyć się w tym samym czasie. Dziecko traci motywację kiedy rodzeństwo gra na komputerze, w tym czasie kiedy drugie musi się uczyć. Nauka dotyczy również dzieci młodsze, niech to będą gry i zabawy edukacyjne dopasowane do wieku.

OŚWIETLENIE - Zapewnij dziecku odpowiednie oświetlenie w pokoju. Pamiętaj że lampka biurkowa dla dziecka leworęcznego będzie ustawiona po jego prawej stronie, dla dziecka praworęcznego po lewej stronie.

KONCENTRACJA – Zadbaj o przerwy w w nauce. Pamiętaj: Dzieci w I klasie mogą się skoncentrować max. 15 min., w III klasie 30 min.

NIE PRZESZKADZAJ - Jako rodzić nie przerywaj, nie wołaj, nie pytaj, gdy dziecko się uczy.

SAMODZIELNOŚĆ - Nie wyręczaj dzieci w nauce, lepiej daj kilka wskazówek, jak ma sobie poradzić z zadaniem.

AUTORYTET – Bądź autorytetem, wzorem dla swoich dzieci. Czytaj książki, dzieci wtedy chętniej same sięgną po książki.

NASTAWIENIE - Pozytywnie wypowiadaj się o szkole, o nauczycielach, o materiale które dziecko się uczy. Jeśli jako rodzic będziesz narzekać, zniechęcisz dziecko do nauki. Jeśli rodzic uważa że nauka jest ważna to dzieci też tak będą myśleć.

NAGRODA - Chwal i nagradzaj nawet jak dziecku nie wychodzi, lecz próbuje i się stara. Nie nagradzaj lenistwa. Nagrodą może być pochwała, komplement, wystrzegaj się dawania nagród rzeczowych czy finansowych za naukę.

DOCENIENIE - Nie porównuj do kolegów. Doceń kim jest twoje dziecko, takie jakie jest.

Droga Uczennico i Drogi Uczniu

Poniżej przesyłam dla Was wskazówki i porady, jak funkcjonować efektywniej podczas nauki w domu.

RYTM DOBOWY – kiedy nie musicie rano wstawać, by zdążyć do szkoły, pojawia się pokusa, by spać do południa i zasypiać o wiele później niż zwykle. Takie rozregulowanie zegara biologicznego może wypłynąć negatywnie na Twoje samopoczucie i twoją naukę. Dlatego śmiało, wyłącz budzik, wysypiaj się, ale z umiarem. Szkoda dnia!

POSIŁKI – pamiętaj, by odżywiać się zdrowo i unikać przetworzonych produktów – chipsów, ciastek, batonów, słodkich i gazowanych napojów itd. Kiedy odżywiasz się zdrowo, pijesz dużo wody. Twoje ciało i mózg pracują lepiej i efektowniej. Zachęć rodziców do przygotowania zdrowych przekąsek z owoców lub warzyw.

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – zrób w domu lekcje wf-u, nie zapominaj, że w „zdrowym ciele, zdrowy duch!”. Zadbaj o swoje ciało, możesz ćwiczyć w domu lub wyjść na spacer z psem lub pobiegać.

OGRANICZENIE MEDIÓW – zadbaj o siebie i o swoje zdrowie psychiczne i ogranicz korzystanie z mediów społecznościowych, telewizji i gier. Wyznacz sobie czas (np. rano ok. 30-60 minut, wieczorem ok. 30-60 minut).

KONTAKT Z BLISKIMI – każdy człowiek, mały czy duży potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. Nie zastąpi go nawet najfajniejsza gra komputerowa czy książka.

UŁATW SOBIE NAUKĘ - używaj kolorów, podkreślaj, używaj fiszek, technik pamięciowych .

PORZĄDEK - Porządek na biurku to porządek w naszej głowie. Zadbaj o czystość w pokoju.

Informacja

Category: Aktualności
Published: Thursday, 19 March 2020
Written by Małgorzata Samol
Szanowni Państwo!
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy szkół województwa lubelskiego!
 
Od kilku dni realizujemy swoje zawodowe obowiązki w nowej, trudnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. To sytuacja, z którą dotychczas nie mieliśmy do czynienia. Towarzyszą nam różne emocje, niejednokrotnie będące efektem osobistych doświadczeń. W tej sytuacji są też nasi uczniowie. Wielu z nich jej nie rozumie, informacje czerpie z doniesień medialnych, które mają różny wydźwięk. Fakty mieszają się z opiniami i często mogą budzić lęk i niepewność. Przeżywane przez nich emocje zależą od wielu czynników. Wśród nich ważne miejsce odgrywa wiek, sytuacja rodzinna, kontakty z rówieśnikami i indywidualne cechy osobowości.
Wielu Rodziców i Opiekunów naszych uczniów w ramach wykonywanej pracy jest zaangażowanych w walkę z wirusem COVID-19. W związku z tym mają ograniczony czas dla swoich dzieci. Dlatego doceniając Państwa zaangażowanie w zdalne formy pracy z uczniami w zakresie dydaktyki, gorąco proszę Państwa o wnikliwą analizę sytuacji Waszych uczniów i udzielanie im adekwatnego wsparcia poprzez te formy kontaktu, które obecnie są możliwe. Nie bagatelizujmy oznak zniechęcenia, wyczuwanego napięcia, smutku czy wycofania. W tym trudnym, pełnym obaw czasie podejmijmy zadania wspomagające uczniów, oczywiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym zakresie możliwa jest także specjalistyczna pomoc pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Obecna sytuacja stawia nowe wyzwania przed wszystkimi pracownikami systemu oświaty. Zachęcam Państwa do współpracy, korzystania ze wsparcia doradców metodycznych oraz pracowników placówek doskonalenia nauczycieli. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacji na stronie internetowej naszego urzędu.
W Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz w Delegaturach wprowadzone zostały bezpieczne zasady funkcjonowania urzędu (dostępne na stronie internetowej) tak, aby zapewnić realizację przypisanych nam zadań. Wizytatorzy są w stałym kontakcie z dyrektorami szkół. W pełnej dyspozycji jest kierownictwo kuratorium.
Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i empatyczni.
Bardzo Proszę Państwa Dyrektorów o przekazanie listu Nauczycielom i Wychowawcom.
Życząc Państwu zdrowia łączę wyrazy szacunku.
Teresa Misiuk
Lubelski Kurator Oświaty
 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!

Category: Aktualności
Published: Thursday, 19 March 2020
Written by Małgorzata Samol

 

Informuję, że na szkolnej stronie WWW została dodana zakładka Nauka zdalna. Są w niej umieszczane zadania i informacje dla uczniów wszystkich klas.

Pracując zdalnie proszę pamiętać o zachowaniu higieny pracy, robić przerwę, odpoczywać.

Proszę korzystać tylko ze sprawdzonych i proponowanych przez szkołę stron WWW.

Małgorzata Samol

Drodzy Rodzice i Uczniowie

Category: Aktualności
Published: Thursday, 19 March 2020
Written by Magdalena Lenart

W okresie zawieszenia zajęć zachęcamy do korzystania przez uczniów z propozycji pasm edukacyjnych TVP ABC i TVP Kultura. TVP ABC w godzinach 8 do 13 emituje codziennie edukacyjne pasmo dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Oferta TVP Kultura zawiera filmy fabularne, dokumentalne, propozycje Teatru Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych i uzupełniających dostosowanych do podstawy programowej. Na stronie MEN znajduje się godzinowy harmonogram programów telewizyjnych. Dodatkowo w paśmie TVP Vod udostępnione są cztery specjalne kolekcje zawierające materiały podzielone na kategorie dostosowane do najmłodszych, jak i starszych uczniów. Zachęcam również wszystkich do korzystania ze strony www.gov.pl/zdalnelekcje gdzie można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej z każdego przedmiotu. Epodreczniki.pl to kolejna bezpłatna platforma do zdalnej nauki, która oferuje nauczycielom i uczniom, gotowe materiały dydaktyczne dla utrwalenia i powtórzenia dotychczasowych lekcji.

Jednocześnie na stronie szkoły będą się pojawiać materiały od każdego z nauczycieli z poszczególnych przedmiotów dla konkretnych klas. W zakładce NAUKA ZDALNA.

Archiwum