szybka pozyczka
1 1_1 2

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 12 April 2022
Written by Magdalena Lenart

 

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 - 18 uczniów

(wszystkich chętnych kandydatów).

Do oddziałów przedszkolnych zakwalifikowała - 50 dzieci.

Jedno dziecko nie zastało zakwalifikowane z powodu braku miejsc (rodzice tego dziecka zostali poinformowani).

Najpiękniejsze stroiki wielkanocne wykonane przez uczniów naszej szkoły.

Category: Aktualności
Published: Sunday, 10 April 2022
Written by Bożena Skrzypek

Konkurs plastyczny ,,Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy ".

Category: Aktualności
Published: Sunday, 10 April 2022
Written by Bożena Skrzypek

Konkurs plastyczny "Dbam o przyszłość z OZE".

Category: Aktualności
Published: Sunday, 10 April 2022
Written by Bożena Skrzypek

Konkurs plastyczny: "Jak oszczędzać wodę"

Category: Aktualności
Published: Monday, 28 March 2022
Written by Jolanta Sulowska

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie, zaprasza uczniów kl. 4-8 zgłoszonych do programu „ Aktywni Błękitni- szkoła przyjazna wodzie” do udziału w konkursie plastycznym „ Jak oszczędzać wodę”.

Światowy Dzień Wody

Category: Aktualności
Published: Monday, 28 March 2022
Written by Jolanta Sulowska

22 marca z okazji obchodów Światowego Dnia Wody, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zorganizowało lekcję dla uczniów klas 4 - 6 szkół uczestniczących w programie Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie. Uczniowie klasy 4 i 5 naszej szkoły wzięli udział w lekcji edukacyjnej na temat wód podziemnych na platformie Ms Teams.

Święto kapeluszy w klasie I

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 March 2022
Written by Bożena Skrzypek

Konkurs plastyczny "Stroik wielkanocny"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 March 2022
Written by Bożena Skrzypek

276316598 674355733800057 6376660098800519150 n

Konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 March 2022
Written by Bożena Skrzypek

276954092 674302187225121 1394195113166427046 n

Konkurs plastyczny "Dbam o Przyszłość z OZE"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 March 2022
Written by Bożena Skrzypek

276978030 657820338818913 9080677744138764111 n

Broszury informacyjne pt. "Dzieci w wirtualnej sieci" i "Nastolatki w wirtualnym tunelu"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 17 March 2022
Written by Magdalena Lenart

Szanowni Rodzice
W załączeniu przekazujemy opracowane przez Fundację Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii w Poznaniu broszury pt. „Dzieci w wirtualnej sieci” i „Nastolatki w wirtualnym tunelu”

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Category: Aktualności
Published: Thursday, 10 March 2022
Written by Magdalena Lenart

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowań dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”. 

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych. Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) należy przesłać w terminie do 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres Oddziału Regionalnego KRUS, w którym podlega ubezpieczeniu rodzic/opiekun prawny dziecka. 

Na etapie wojewódzkim, który kończy się 22.04.2022 r., 3 najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 500 zł brutto oraz skierowane do oceny Centralnej Komisji Konkursowej, która spośród 48 prac nagrodzonych przez oddziały regionalne KRUS wybierze 20 najlepszych rymowanek. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 1 000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 roku.

Zachęcamy uczestników Konkursu do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi opracowanymi dla dzieci, które znajdują się pod linkiem: 
https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=3618&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=c154749f51f80da4e7eeb6af699e1292

W przypadku pytań prosimy o kontakt z  najbliższym OR KRUS (adresy OR) lub Biurem Prewencji, tel. (22) 592 64 10, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

Materiały do pobrania
Download this file (regulamin-konkursu-krus-na-rymowanke-2022.pdf)regulamin-konkursu-krus-na-rymowanke-2022.pdf[ ]245 kB

Ferie w szkole

Category: Aktualności
Published: Thursday, 17 February 2022
Written by Magdalena Lenart

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do skorzystania  z sali gimnastycznej w drugim tygodniu ferii we wtorek 22.02 i czwartek 24.02 w godz.9-13.

"Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”-Spotkanie on-line ze specjalistami

Category: Aktualności
Published: Friday, 04 February 2022
Written by Małgorzata Samol

    Informujemy Państwa, że Lubelski Kurator Oświaty w ramach „Zawodowego strzału w 10” podejmuje kolejne działanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Wspierająca rola rodziców w wyborze drogi kształcenia”.
Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 9 lutego 2022 r. (środa) o godz. 17.00.   

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmY1OTk1ZmMtYmIyMS00N2JmLTlmZTktNjBjYjZiOTAyN2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e006472f-3211-4ea2-a7c6-ebaa0cb3af78%22%2c%22Oid%22%3a%22d180fcff-1206-43fe-b5b5-8134a79f6b96%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

NOWOŚCI W BIBLIOTECE

Category: Aktualności
Published: Monday, 17 January 2022
Written by Urszula Marek

 

Zbiory szkolnej biblioteki wzbogaciły się o 97 nowych książek.

Są to książki zakupione w ramach programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

Archiwum