szybka pozyczka
1 1_1 2

PROJEKT O LOSACH INKI – BOHATERSKIEJ SANITARIUSZKI

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Wanda Bednarz

            Na zebraniu rodzicielskim, które odbyło się 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, grupa sześciu dziewcząt z klasy III gimnazjum zaprezentowała projekt zatytułowany „Inka. Dziewczyna Niezłomna.” Projekt przedstawił postać Danuty Sziedzikówny ps. „Inka”.

            Danuta Sziedzikówna straciła w czasie II wojny światowej rodziców. Jej ojciec został wywieziony przez Rosjan na wschód, następnie zaciągnął się do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa i jako jej żołnierz zmarł w Teheranie. Matka została rozstrzelana przez Niemców za współpracę z Armią Krajową. Pomimo to dziewczyna również wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W 1945 r. została sanitariuszką w oddziale partyzanckim podlegającym dowództwu Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, walczącym z komunistycznymi władzami powojennej Polski. Przybrała wówczas pseudonim Inka. Zapamiętano, że niosła pomoc zarówno rannym partyzantom, jak i ich przeciwnikom. W 1946 r. została aresztowana przez UB. W trakcie brutalnego śledztwa nie zdradziła żadnych informacji na temat partyzantów. Z więzienia wysłała wiadomość: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Skazana na śmierć, odmówiła napisania prośby do władz o ułaskawienie. Wyrok wykonano na kilka dni przed jej osiemnastymi urodzinami.

            Obecni na zebraniu Rodzice w ciszy i zadumie śledzili losy Inki – bohaterskiej sanitariuszki, która za wierność złożonej przysiędze i brak zgody na zależność Polski od ZSRR zapłaciła własnym życiem.

           

KOLEJNA ODSŁONA OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Wanda Bednarz

Dnia 19 września 2018 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Adriana Lesiakowskiego, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Na spotkaniu z uczniami klas V – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum Pan A. Lesiakowski przedstawił proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną poświęcony był powstaniom narodowym, pracy organicznej, Polakom działającym na rzecz utrzymania polskości pod zaborami, wysiłkowi zbrojnemu narodu polskiego podczas I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, a także głównym twórcom niepodległego państwa polskiego. Pan A. Lesiakowski podkreślał kilkakrotnie, iż ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę odgrywała jedność Polaków.

            Dziękujemy za tę ciekawą lekcję historii!

Klasa VII na wystawie "Barwy Niepodległej"

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Gabriela Trzcińska

Bierzemy udział w Narodowym czytaniu

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Gabriela Trzcińska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Category: Aktualności
Published: Friday, 31 August 2018
Written by Małgorzata Samol

 

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, informuje, że rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019 w dniu 3 września  Mszą Świętą w kościele w Zakrzewie o godz. 8.00.

Serdecznie zapraszam Uczniów i Rodziców.

Małgorzata Samol – Dyrektor Szkoły

Rola książki we współczesnym świecie-apel

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 12 June 2018
Written by Marzanna Szydłowska

Książka to mistrz co rady darmo udziela, kto ją kocha, doradcę ma i przyjaciela

07.06.2018 r. odbył się apel poświęcony czytelnictwu. Przygotowali go uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum. Występ miał formę Teleexpresu. Ekipa telewizyjna odwiedziła szkołę , by sprawdzić, jak wygląda stan czytelnictwa wśród uczniów. Udała się z ukrytą kamerą do wypożyczalni oraz czytelni biblioteki szkolnej. Jedna z migawek ekipy telewizyjnej przedstawiała relację z rozprawy sądowej na temat toczącego się sporu: Czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka, z książką w roli oskarżonej. Po burzliwej rozprawie sędzia orzekł, iż z książki nie można zrezygnować, książki należy czytać i szanować.

Niech powyższe stwierdzenie stanowi przesłanie dla nas wszystkich.

Dzień wolny

Category: Aktualności
Published: Thursday, 31 May 2018
Written by Małgorzata Samol

Drodzy uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie informuje, że dzień 

1 czerwca 2018 jest dniem wolnym od zajeć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Samol

Projekt z zakresu promocji czytelnictwa

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 30 May 2018
Written by Teodozja Kowalczyk

Uczniowie klasy III realizowali w roku szkolnym 2017/2018 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach projektu edukacyjnego związanego z lekturą „Dzieci z Bullerbyn”. Uczniowie wykonali makietę miejscowości Bullerbyn a także inne prace plastyczne związane z życiem bohaterów lektury. Pisali także test sprawdzający znajomość książki.

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 29 May 2018
Written by Marzanna Szydłowska

DRODZY UCZNIOWIE KLASY VII

Przekazuję Wam podstawowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, który przed Wami już za niespełna rok.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. Na egzaminie pojawią się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII I VIII, tj.:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny, I, V, VII, VIII

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Ignacy Krasicki, Żona modna

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz

Antoine de Saint- Exupery, Mały Książę

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

Juliusz Słowacki, Balladyna

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Sławomir Mrożek, Artysta

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego zamieszczona będzie lista lektur obowiązkowych.

W arkuszu mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich- zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej , jak i innych. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu poetyckiego, ale sprawdzą umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów.

W arkuszu znajdować się będą zadania zamknięte (30%wszystkich zadań), zadania otwarte z luką, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, wypracowanie (70% wszystkich zadań).

Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką będą oceniane zgodnie z jednym z następujących schematów:

1 pkt - odpowiedź poprawna

0 pkt - odpowiedź niepełna lub brak odpowiedzi.

2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna

1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna

0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów.

Wypracowanie, za które można otrzymać 20 pkt. oceniane będzie w następujących kryteriach:

 1. Realizacja tematu - 2 pkt
 2. Elementy twórcze/ Elementy retoryczne – 5 pkt
 3. Kompetencje literackie i kulturowe – 2 pkt
 4. Kompozycja tekstu – 2pkt
 5. Styl – 2 pkt
 6. Język – 4 pkt
 7. Ortografia – 2 pkt
 8. Interpunkcja – 1 pkt.

                  Życzę wytrwałej pracy i powodzenia na egzaminie – M. Szydłowska

Konkurs historyczny "STO LAT NIEPODLEGŁEJ"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 May 2018
Written by Wanda Bednarz

23 maja 2018 r. troje uczniów klasy III gimnazjum: Kamil Chlebiej, Karolina Kotyła oraz Julia Rekiel uczestniczyło w konkursie historycznym „STO LAT NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

            Głównym celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn reprezentujących okoliczne gimnazja. Konkurs składał się z pięciu etapów. W pierwszym, pisemnym etapie nasza drużyna zdobyła 14 na 20 pkt. W kolejnych etapach powoli, ale systematycznie doganiała wyprzedzające ją zespoły, w ostatnim rywalizowała z zespołem z Turobina o zwycięstwo. Ostatecznie uzyskała II wynik punktowy – 43 punkty, drużyna zwycięska – 50 pkt.

            Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, natomiast szkoła – dyplom za udział w konkursie.

SZUKAMY PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI !!!

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 22 May 2018
Written by Wanda Bednarz

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie chciałaby zorganizować wystawę złożoną z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej. Realizacja tego pomysłu jest zależna od tego, czy znajdą się ludzie dobrej woli chcący włączyć się w akcję ocalenia śladów wydarzeń sprzed stu lat.

            Będziemy wdzięczni za wypożyczenie wszelkich pamiątek związanych z procesem odzyskiwania niepodległości i tworzeniem struktur niepodległego państwa polskiego. Zainteresowanych udostępnieniem posiadanych pamiątek prosimy o zgłaszanie tego do dnia 4 czerwca 2018 r. w SP im. Jana Pawła II w Zakrzewie.

Samorząd Uczniowski

Festyn sportowo-rekreacyjny

Category: Aktualności
Published: Monday, 21 May 2018
Written by Bożena Skrzypek

Dnia 18 maja 2018 r dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w "Festynie sportowo-rekreacyjnym" w Jakubowicach Murowanych. Impreza odbyła się w ramach zadania publicznego z zakresu sportu i była współfinansowana przez Powiat Lubelski. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń po atrakcyjnym spędzeniu czasu na konkursach i rozgrywkach sportowych.

KONKURS "POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT"

Category: Aktualności
Published: Friday, 18 May 2018
Written by Magdalena Lenart

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czekamy na projekty:

 • wykonane dowolną techniką artystyczną (samodzielnie lub przy pomocy opiekuna),
 • w formacie A3 (wymiar przestrzenny: płaski),
 • które równocześnie przedstawiają przeciwstawne oblicza środowiska – skażone i wolne od zanieczyszczeń.

Do pracy należy dołączyć krótki opis pracy plastycznej, wskazując rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób im zapobiegania (maks. 20 zdań).

Konkurs przeprowadzony będzie z podziałem na grupy wiekowe:

 • grupa 1 – klasy I-IV,
 • grupa 2 – klasy V-VIII.

Uwaga: Prace uczniów mogą zgłaszać jedynie szkoły podstawowe, przy czym jeden uczeń może wysłać maksymalnie jedną pracę, a jedna szkoła – maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z adnotacją: Departament Rolnictwa i Środowiska – konkurs „Pokoloruj swój Świat”.

Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi 10 prac w każdej grupie. Najzdolniejsi autorzy otrzymają: tablety (za I miejsce), telefony komórkowe (II miejsce) oraz aparaty fotograficzne (III miejsce). Do pozostałych wyróżnionych (miejsca IV-X) trafią gry planszowe.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem (81) 478 13 28 u Beaty Gajak z Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

oraz klikając w poniższy link.

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych/

 

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

Category: Aktualności
Published: Thursday, 17 May 2018
Written by Wanda Bednarz

 

W deszczowy dzień 16 maja 2018 r. ośmioro uczniów klasy VII oraz trzynaścioro klasy II gimnazjum, pod opieką nauczycielek p. Wandy Bednarz oraz p. Małgorzaty Wrzyszcz, zwiedziło Muzeum na Majdanku. Muzeum wyjątkowe, gdyż będące ogromnym cmentarzem i miejscem pamięci o tym, jaki los obywatelom Rzeczypospolitej zgotowali okupanci niemieccy podczas II wojny światowej. Uczniowie w skupieniu słuchali opowieści przewodnika o tym, jak powstawał obóz koncentracyjny na Majdanku, jak funkcjonował i jak wyglądało życie jego więźniów. Ta niecodzienna lekcja historii na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

RAJD ROWEROWY

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 16 May 2018
Written by Magdalena Lenart

Gimnazjum w Tarnawce organizuje rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej " 100 KILOMETRÓW NA SETNĄ ROCZNIĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI". Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas starszych szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, mieszkańców Gminy Zakrzew. Rajd odbędzie się w dniu 01.06.2018r. Zapisy u organizatorów do dnia 25.05.2018r. TELEFON KONTAKTOWY 84-6809253. Organizatorzy zapewniają wodę,  jeden ciepły posiłek oraz opiekę medyczną. Rozpoczęcie rajdu o godzinie 8:00 . Podczas rajdu zwiedzimy min. Mogiłę powstańców z oddziału Borelowskiego-Lelewela z 1863r.( powstanie styczniowe), miejsce bitwy pod Godziszowem z 1914r.( I wojna światowa), miejsce bitwy na Porytowym Wzgórzu (bitwa nad Branwią) z 1944r. plakat

Archiwum