szybka pozyczka
1 1_1 2

LISTA PROPONOWANYCH PRZYBORÓW DO PRZEDSZKOLA

Category: Aktualności
Published: Thursday, 25 August 2022
Written by Marzena Sulowska

                                         

1. Blok rysunkowy biały i kolorowy                                            

2. Blok techniczny kolorowy                                                    

3. Kredki ołówkowe (najlepiej grube) + temperówka                            

4. Farby plakatowe + pędzel do malowania + pojemnik na wodę                            

5. Klej                                                                                       

6. Nożyce                                                                                

7. Papier samoprzylepny kolorowy                                        

8. Bibuła 1 kolor                                                                    

9. Plastelina                                                                              

10. Kolorowanka    

11.Flamastry                                                                

12. Buty z białą podeszwą                                                      

13. Strój gimnastyczny do ćwiczeń (koszulka + spodenki lub getry)                                                      

Prosimy aby wszystkie przybory dziecka oraz obuwie zostały podpisane.        

 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Category: Aktualności
Published: Thursday, 25 August 2022
Written by Małgorzata Samol

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 28.08.2022 (niedziela)  o godz.11.30 w szkole.

Deklaracja dostępności

Category: Aktualności
Published: Thursday, 28 July 2022
Written by Magdalena Lenart

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa w Zakrzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www spzakrzew.pl Link otworzy się w nowej karcie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-06-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów brak możliwości powiększania tekstu

Link otworzy się w nowej karcie

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-03. Ostatnia aktualizacja deklaracji: 2022-07-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena LenartThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 791424860. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem:  https://www.rpo.gov.pl/ Link otworzy się w nowej karcie.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi jedno wejście przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Aplikacje mobilne

Brak.

Materiały do pobrania
Download this file (Deklaracja dostępności.pdf)Deklaracja dostępności.pdf[ ]345 kB

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Category: Aktualności
Published: Monday, 27 June 2022
Written by Marzena Sulowska

Podziękowania

Category: Aktualności
Published: Monday, 27 June 2022
Written by Urszula Marek

podziekowanie

Zwiedzamy okolicę częściowo trasą FIT maratonu Cisowianka Mazowia MTB

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 21 June 2022
Written by Magdalena Lenart

Uczniowie klasy 4 i 5 wraz nauczyciielami Panią Gabrielą Trzcińską, Magdaleną Lenart, Januszem Ciemięs a także z Panią Anetą Berbeć, mamą ucznia klasy 4 wyruszyli na rajd rowerowy po naszej okolicy. Zahaczyliśmy także częściowo o trasę maratonu MTB na trasie FIT. Niestety zapomnieliśmy włączyć pod szkołą licznik kolometrów i nasza trasa na na mapie rozpoczyna się od remizy w Zakrzewie. Uczniowie mają wspanialą kondycję i już planujemy kolejne rajdy, oczywiście na dłuższe odległości. Jeszcze raz dziękujemy Pani Anecie Berbeć za pomoc przy organizacji rajdu

Kibicujemy Cisowianka Mazowia MTB Maraton

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 21 June 2022
Written by Bożena Skrzypek

Spotkanie z Cezarym Zamaną

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 21 June 2022
Written by Gabriela Trzcińska

Spotkanie z Cezarym Zamaną ikoną polskiego kolarstwa, jednym z najbardziej utytułowanych polskich kolarzy, Mistrzem Polski, zwycięzcą Tour de Pologne promującym kolarstwo i zdrowy tryb życia.

Dzień Dziecka

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 31 May 2022
Written by Irena Werpuczyńska

1czerwca o god page 0001

Konkurs szkolny „Mój wymarzony zawód”

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 31 May 2022
Written by Anna Kruszyńska

Konkurs szkolny „Mój wymarzony zawód”


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zakrzewie.
Cele konkursu:
- promowanie zagadnień związanych z planowaniem przyszłości edukacyjno-zawodowej;
- uzyskanie ciekawych prac, rozpowszechniających ciekawe zawody;
- rozwijanie kreatywnego myślenia.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej
złożonej z minimum 8 slajdów na temat wybranego zawodu.
b) W prezentacji multimedialnej na ostatnim slajdzie należy umieścić:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.
3. Kryteria oceny:
Komisja konkursowa dokona oceny pod względem:
a) zgodności z tematem;
b) kompozycji;
c) staranności i estetyki wykonania;
d) oryginalności.
4. Podpisane prezentacje multimedialne należy przesłać na adres e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w tytule wiadomości wpisać Konkurs Doradztwo Zawodowe oraz
swoje imię i nazwisko.
5. Termin przekazania prac do 15.06.2022r.

Kapsuła czasu klasy V

Category: Aktualności
Published: Monday, 23 May 2022
Written by Magdalena Lenart

Musical "Cudowna lampa Alladyna"

Category: Aktualności
Published: Friday, 20 May 2022
Written by Urszula Marek

102 rocznica urodzin Naszego Patrona. Pamiętamy.

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 18 May 2022
Written by Gabriela Trzcińska

231 rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 18 May 2022
Written by Marzanna Szydłowska

W maju obchodziliśmy 231 rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tym razem uczniowie klasy trzeciej przygotowali przedstawienie. Przypomnieli, jak doszło do uchwalenia tego ważnego dla Polaków dokumentu. Przedstawili obrady Sejmu, w których udział wzięli: król- Stanisław August Poniatowski, marszałek- Stanisław Małachowski, Hugon Kołłątaj, Ignacy Kostka Potocki, przedstawiciele ugrupowania patriotów oraz przedstawiciele stronnictwa hetmańskiego- przeciwnicy konstytucji. Przekaz słowny dopełniały stroje wykonane przez rodziców.

Sprzątamy dla Polski

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 10 May 2022
Written by Jolanta Sulowska

Archiwum