szybka pozyczka
1 1_1 2

Uroczyste Ślubowanie klasy I

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 20 November 2019
Written by Teodozja Kowalczyk

Dnia 24 października 2019 r. uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie. Ślubując być dobrym uczniem, dbać o honor swojej szkoły i klasy. By wyrosnąć na dobrego człowieka i wzorowego Polaka.

101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 20 November 2019
Written by Marzanna Szydłowska

7 listopada 2019 roku odbyły się szkolne uroczystości związane ze 101 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Akademię rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniem 4 zwrotek Hymnu państwowego, następnie wszyscy uczniowie klasy piątej zaprezentowali montaż słowno- muzyczny ukazujący drogę Polaków do wolności.

Pamięć o poległych żołnierzach

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 20 November 2019
Written by Marzanna Szydłowska

 

25 października 2019 roku uczniowie klasy piątej porządkowali groby żołnierskie z okresu I wojny światowej znajdujące się na cmentarzu wojskowym w Zakrzewie.

Wycieczka na Majdanek i Wystawę Historyczną- Militaria

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 20 November 2019
Written by Gabriela Trzcińska

Grupa Artystyczna REKONSTRUKTO

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 22 October 2019
Written by Gabriela Trzcińska

         W dniu 11 października 2019 r. w naszej szkole wystąpiła Grupa Artystyczna REKONSTRUKTO z programem „ WRZESIEŃ 39”czyli rzecz o tym, jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita”. Podczas spotkania rekonstruktorzy omówili sytuację międzynarodową II Rzeczpospolitej, zaprezentowali uczniom mundur wojskowy wz 36, ekwipunek i wyposażenie używane podczas kampanii wrześniowej, technikę wojskową oraz łączność i zaopatrzenie, a także bezpieczne repliki broni. Chętni uczniowie brali udział we fragmentach rekonstrukcji oraz musztrze, która szczególnie podobała się uczniom obserwującym. Na zakończenie spotkania można było wszystko obejrzeć, przymierzyć, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

„Gang słodziaków”

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 16 October 2019
Written by Bożena Skrzypek

 

W miesiącu wrześniu i październiku uczniowie klas I-III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu Słodziaków”, którego celem jest budowanie nawyku codziennego czytania, pobudzania wyobraźni dziecka, rozwijania słownictwa, ćwiczenia pamięci i koncentracji oraz wdrażania do właściwego postępowania w ochronie środowiska. Dzieci potwierdzały codzienne domowe czytanie podpisem rodzica i gromadziły naklejki z podobizną Słodziaków.

                Nauczyciele prowadzi zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem książki „Gang Słodziaków” autorstwa Renaty Piątkowskiej oraz maskotek przedstawiających zwierzaki żyjące w lesie.

                Dnia 11 października zorganizowany został Dzień Głośnego Czytania. Uczniowie uważnie słuchali, a potem odpowiadali na pytania do tekstu. Następnie wraz ze swoimi wychowawcami tworzyli dekorację prezentującą siłę dziecięcej wyobraźni. Wykorzystali przyniesione materiały z recyklingu i stworzyli małe leśne królestwo. Uczniowie wykonali drzewa, zasadzili las w doniczkach, wykonali polankę, leśną ścieżkę, ul oraz różne małe Słodziaki.

                Ten dzień przyniósł dzieciom wiele wrażeń i radości z faktu, że przy odrobinie wyobraźni możemy dać odpadom „Drugie Życie”.

Zaproszenie

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 24 September 2019
Written by Janusz Ciemięs

Zapraszamy wszystkie chętne kobiety na spotkanie w sprawie organizacji zajęć fitness, które odbędzie się

01.10.2019 o godz.15.30

w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II

w Zakrzewie.

W razie pytań proszę o kontakt: 660717863

Janusz Ciemięs

NARODOWE CZYTANIE 2019 - NOWELE POLSKIE

Category: Aktualności
Published: Saturday, 14 September 2019
Written by Gabriela Trzcińska
 
     W naszej szkole narodowe czytanie noweli BOLESŁAWA PRUSA „ KATARYNKA”
odbyło się 7 września 2019 r. O wcześniejszej dacie zadecydował fakt, iż do wspólnego
czytania licznie zgłosili się przedstawiciele uczniów ze wszystkich klas, a cała społeczność
szkolna w skupieniu słuchała czytania Pani Dyrektor, przedstawicieli Grona Pedagogicznego
oraz koleżanek i kolegów.
W przygotowanie zaangażowali się M. Szydłowska, U. Marek i G.
Trzcińska.

ZAPROSZENIE

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 04 September 2019
Written by Gabriela Trzcińska

 Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w kolejnej edycji Narodowego Czytania Nowel Polskich, które w naszej szkole odbedzie się w dniu 06 września 2019 r o godz.10.55.

Zapraszamy do czytania oraz słuchania.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Category: Aktualności
Published: Friday, 30 August 2019
Written by Małgorzata Samol

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 2 września (poniedziałek).

Msza święta o godz. 8.00.

Autobus do Ponikw przyjedzie o godz. 7.15 

Pozostałe miejscowości bez zmian.

 

Wyniki rekrutacji

Category: Aktualności
Published: Monday, 19 August 2019
Written by Bożena Skrzypek

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 08.02.2019 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjęła do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 -12 uczniów ( wszystkich chętnych kandydatów)

oraz przyjęła do oddziału przedszkolnego- tylko dzieci z pierwszej rekrutacji ze względu na wyczerpanie miejsc.

Imienna lista zakwalifikowanych osób znajduje się na tablicy ogłoszeń, w budynku szkoły.

                                Data podania do publicznej wiadomości: 19.08 2019

       Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej - Bożena Skrzypek

II Edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Marzena Sulowska

Uczniowie kl. I, II i przedszkolaki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie przystąpiły do II Edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

II Edycja trwała od marca do czerwca. Każdy miesiąc projektu realizowany był pod innym hasłem.    

Marzec: „ Tu moje miejsce, tu mój dom”                                                                               

  1. Przeprowadzone zostało zajęcie pt. „Moje przedszkole – moja szkoła” ( gdzie na podstawie kronik szkolnych dzieci poznawały historię powstania szkoły.                                

2. Przeprowadzony został konkurs dla dzieci z rodzicami – „Przedszkole /szkoła– drugi dom” gdzie dzieci wspólnie z rodzicami układały wiersze o szkole.                                       

3. Wykonany został plakat „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna.               

  Kwiecień: A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (Mikołaj Rej)                                                                                                                     

  1. Zorganizowany został Tydzień Legend i Baśni Polskich- każda z grup poznawała nowe legendy.                                                                                                                                        

2. Przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne pt. „Polskie przysłowia znamy i często używamy”                                                                                                                                

3. Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek

4. Spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków” – czytanie zapomnianych bajek min. Przez Panią U. Tkaczyk z Biblioteki Gminnej.

5. Zorganizowaliśmy na górnym korytarzu Kącik Książki Patriotycznej z możliwością wypożyczenia do domu.

Maj: „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień” Cz. Janczarski

„Najważniejsza w życiu jest Rodzina.

Wszystko, co najważniejsze – w Rodzinie się zaczyna

1. Prace plastyczna rodziców i dzieci „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

2. Warsztaty plastyczne „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty” –polskich maków ludową techniką, poprowadzone przez Panie z KGW z Rudnika.

3. Założony został zielnik polskiej roślinności „Na majowej łące”

4. Nauka piosenki „Kiedy byłem jak kropelka – czułem serca Twego bicie i wiedziałem, jak jest wielka, Miłość – która daje życie…”

5. Nauka piosenki ,,Lipka’’

Czerwiec: „Wszystkie dzieci nasze są”

1.Wspolnie z rodzicami zorganizowane zostało Święto Rodziny’’                                                                                2.Gazetka/dekoracja „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka Przybliżenie najmłodszym postaci papieża Polaka, który jest patronem naszej szkoły.

3.„Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata- u nas śniadanie polsko- greckie.

4„Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka zabawy ,,Pilolo’’, ,,Rangoli’’.

 5. „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli

6.„List dla Polski” – napisanie listu do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

II edycja

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola

Telewizja Aleksandrowski Kurier

Zespół ludowy Rokiczanka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –

nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Cele:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu)
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
 • poznanie legend i baśni polskich
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem"
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Marzena Sulowska

 

„Gdy spotykam dziecko, budzi ono we mnie dwa uczucia: czułości do tego, kim ono jest, oraz szacunek do tego, kim może zostać w przyszłości.” Ludwik Pasteur

Które wartości są najważniejsze? Co chcielibyśmy przekazać dzieciom, by wyrosły na szczęśliwych, „dobrych i porządnych” ludzi?

System wartości człowieka budowany jest przez rodziców, rodzinę, nauczycieli, kolegów czy środowisko. Możemy wyróżnić wartości moralne, ekonomiczne, estetyczne, poznawcze, prawne czy religijne. Głównym przekaźnikiem wartości jest wychowanie, rozumiane jako przygotowanie człowieka do życia i kształtowanie jego osobowości w warunkach konkretnej rzeczywistości społecznej i cywilizacyjnej. Obejmuje ono zarówno świadome i celowe oddziaływania na jednostkę odpowiedzialnych za wychowanie osób (rodziców, wychowawców, nauczycieli) i instytucji oraz systemu wychowania równoległego (telewizja, radio, film, prasa, literatura, sztuka, instytucje naukowe i kulturalne, sport itp.) ,jak i wysiłki człowieka nad kształtowaniem własnej osobowości. Proces ten nie ogranicza się tylko do okresu dzieciństwa i młodości – lecz trwa przez całe życie ludzkie, gdyż zmienia się rzeczywistość i wymaga od człowieka ciągłego doskonalenia własnej osobowości, ponieważ musi dostosować się do tych zmian zarówno dotyczących życia indywidualnego, jak do życia w społeczeństwie. Wychowanie spełnia dwie różne funkcje w rozwoju jednostki i rozwoju społeczeństwa, mianowicie: Funkcję zachowawczą, która realizuje się w organizowanych procesach wychowawczych i oddziaływaniach naturalnych, gdyż przekazuje wychowankom dziedzictwo poprzednich generacji – wartości kulturowe, wzory zachowań, postawy, nawyki. Przez wychowanie utrzymujemy ciągłość kulturową, zachowują się wartości poprzednich pokoleń. Funkcję twórczą, która zmierza do przygotowania jednostek do podejmowania nowatorskich przekształceń dotychczasowych form egzystencji ludzkiej doskonalących dotychczasowe osiągnięcia, poszukujących nowych wartości i rozwiązań w różnych dziedzinach. Także w dziedzinie wychowania, jeśli ma ono wzbogacić i rozwijać osobowość człowieka. Wychowanie to wprowadzenie dzieci i młodzież w kulturę własnego narodu i społeczeństwa, kulturę mowy ojczystej i języka ojczystego, a także oddziaływanie rodziców, wychowawców, nauczycieli na dzieci i młodzież, jak również na starszych poprzez przykład postępowania, czyny, wskazania słowne. Jednym z celów wychowania jest stworzenie systemu wartości, który stanowi fundament życia człowieka. Każdy z nas z dzieciństwa wynosi bagaż składający się z przekazanych nam przez rodziców wartości, wzorców zachowań, nawyków, przekonań, poglądów, norm społecznych czy zapatrywań na świat. Ten system wartości buduje osobowość i kształtuje życie człowieka. Decyduje o tym co dla danej jednostki jest istotne, co cenne, co właściwe, co dobre, a co złe. Wpływa on również na nasze potrzeby, dążenia, pragnienia. To głównie od rodziców zależy, jak proces ten będzie przebiegał i jaki powstanie system wartości. Stworzenie „właściwych” hierarchii szczególnie ważne jest we współczesnym świecie, gdzie wartości podlegają nieustannym i szybkim zmianom. Młodzi ludzie łatwo mogą zgubić się w tym chaosie różnorodnych poglądów i sprzecznych informacji. A to właśnie oni potrzebują wartości, aby właściwie przebiegał ich rozwój, a w dorosłym życiu mogliby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Tak więc, jak wychować „dobrego”człowieka? Wartości, które chcemy przekazać dzieciom: Najważniejsza jest świadomość celu, do jakiego wychowanie ma prowadzić. Istotne jest to, by nie wychowywać w sposób przypadkowy, chaotyczny, by przemyśleć i umieć uzasadnić każdy kolejny krok podejmowany wobec wychowanka. Najpierw należy zastanowić się, które wartości są najważniejsze i które chcielibyśmy przekazać dzieciom. Czy bardziej liczą się te materialne czy moralne? Co jest ważniejsze „mieć” czy „być”? Miłość, szacunek do innych i do siebie, uczciwość, kultura, odpowiedzialność, odwaga, współczucie, tolerancja, uprzejmość, szczerość, patriotyzm, wiara, pomoc, wykształcenie, przyjaźń, zaufanie, ugodowość, bezpieczeństwo, pracowitość, zrozumienie, otwartość, ciekawość świata, pokora, samodzielność… . Co stanowi największą wartość? To rodzice muszą głęboko zastanowić się co jest dla nich ważne i zdecydować, które z tych wartości chcą przekazać dzieciom. I znów powraca pytanie: Do czego chcemy wychować nasze dzieci? Które wartości powinny obowiązywać zawsze? Czy te przekazywane przez dziadków, związane z kulturą i historią naszego narodu? Które z nich straciły już na znaczeniu, a które pojawiły się jako nowe? Jaki wpływ na rozwój naszego dziecka mają tradycje rodzinne? Żyjemy w czasach, gdy wartości podlegają ciągłym i dynamicznym zmianom. Wartości, które przetrwały przez stulecia nie zawsze są akceptowane przez współczesnych rodziców. Istnieją również takie wartości, które w naszym rozumieniu nie podlegają zmianom, np. sprawiedliwość, odwaga, pracowitość, uczciwość czy odpowiedzialność. Badania wskazują, że większość tych „starych” wartości rodzice chcą zaszczepić swoim dzieciom. Bardzo ważną wartością, o której nie powinno się zapominać jest wartość życia. Współczesny człowiek wpada często w głęboki kryzys: traci sens życia. Coraz więcej osób traci wiarę w sens życia, dlatego rodzi się potrzeba odzyskania tej podstawowej dla człowieka wartości. Rodzice powinni więc wychowując swoje dzieci uczyć je poszukiwania "sensu życia". Świadomość sensu życia, ostatecznej racji naszej egzystencji i wpisanych w nią wydarzeń - radosnych i trudnych, cierpień i wzniosłych uniesień – ma kluczowe znaczenie dla życiowej dojrzałości i wpływa na życie człowieka w jego wszystkich, najdrobniejszych nawet przejawach. Drugą wartością, którą należy wpajać jest wartość samorealizacji. Samorealizacja jest wewnętrznym procesem, który pozwala człowiekowi posuwać się naprzód w jego ludzkim bycie, w jego człowieczeństwie. Rodzice mają do spełnienia ogromnie ważną misję w której nikt nie może ich wyręczyć: powinni pomóc swoim dzieciom zrozumieć na czym polega prawdziwa dojrzałość i pomóc do niej dotrzeć. Muszą więc ciągle pracować nad rozwojem dziecka i jego zdolności. Podstawową zdolnością człowieka jest umiejętność kochania. Rodzice winni więc zaangażować się całkowicie, zarówno duszą jak i ciałem, aby ich dzieci rozwinęły w tej dziedzinie swe zdolności. Dziecko uczy się kochać tylko wtedy, gdy samo czuje się kochane i szanowane. Rodzice winni zatem tak postępować, aby ich dziecko odczuło tę miłość, miłość bezwarunkową, by czuło się kochane, więcej niż inni, ale tyle samo co inni, szacunek: zawsze winniśmy go okazywać innym, szczerość - nigdy nie powinienem nikogo oszukiwać, ale zawsze mówić innym prawdę, sprawiedliwość - powinienem szanować prawa innych ludzi, które są takie same jak moje, wyrozumiałość - powinienem rozumieć innych, zdając sobie sprawę z tego, że każdy jest inny, miłosierdzie - powinienem z miłością pochylać się nad nędzą i niedolą innych ludzi i pomagać im, miłość - powinienem kochać innych, służba - powinienem służyć innym aby pomóc im wzrastać, solidarność - trzeba być solidarnym nie tylko w radościach, ale także w smutku i cierpieniu. Jeśli jesteśmy chrześcijanami to winniśmy również przekazać naszym dzieciom wartość "Boga" jako wartość podstawową w naszym życiu. Jak przekazać wartości dzieciom W wychowaniu dzieci bardzo ważnym jest stworzenie w rodzinie klimatu porozumienia i dialogu. Przekazanie wartości powinno odbywać się w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze. Wychowanie w demokratycznym duchu przyniesie o wiele więcej korzyści, niż stosowanie przymusu czy ostrej dyscypliny. Dziecko rodząc się nie ma zakodowanego regulaminu, który uczy go moralnego postępowania. To rodzice przekazują mu wzorce zachowań w różnych sytuacjach życiowych. Mama i tata tłumaczą dziecku, które zachowania ich zdaniem są dobre, a które złe i dlaczego. Jak należy postępować, żeby nie krzywdzić innych i siebie samego. Najważniejszym sposobem trwałego przekazania dzieciom wartości jest własny przykład i harmonia między deklaracjami słownymi a życiem. Dziecko uczy się przede wszystkim przez naśladowanie. Obserwuje postępowanie mamy i taty, słucha co mówią, patrzy jak reagują. Dzieci przejmują hierarchię wartości od rodziców, którzy są dla nich najważniejszym przykładem. Dzieci kierują się nie tym, co rodzice mówią, ale tym jak postępują. Najważniejsza zasada: To co mówimy musi być spójne z tym co robimy. Słowo to tylko informacja, ale żeby mogło nabrać znaczenia, musi być powiązane z doświadczeniem. Rodzic, który wpaja (w mowie) dziecku wspaniałą wartość, jaką jest uczciwość, a jednocześnie jedzie z dzieckiem autobusem „na gapę” (bo przecież to tylko dwa przystanki), niech nie dziwi się, jak jego potomek również tak będzie pojmował uczciwość. Później tacy rodzice obwiniają dzieci za ich nieuczciwe postępowanie. Rodzice nie chcąc martwić dziecka, ukrywają przed nim swoje kłopoty. Dziecko widzi zatroskanych rodziców, ale kiedy ich pyta co się stało, otrzymuje odpowiedź: „Nic, wszystko jest w porządku. Idź sobie pograj na komputerze.” Jak ma ono zrozumieć taką sytuację? Jaką ma z tego wynieść naukę? Czy możemy takiemu dziecku przekazać wartość, jaką jest szczerość? Czy dziecko takie po pewnym czasie nie dojdzie do wniosku, że jeśli komuś dzieje się krzywda, to nie moja sprawa, zajmę się czymś przyjemnym? Przecież chcemy, żeby nasz potomek był osobą empatyczną, współczującą innym. Rodzice mają szansę dopiero wtedy przekazać dzieciom hierarchię wartości, kiedy sami prowadzą zgodnie z nią swoje życie. Są oni stróżami wartości w tym, często „trudnym” świecie, tworzą zrozumiałe reguły i czytelne zasady postępowania swoich dzieci. Jaką nasze dziecko wybierze drogę życia i jak sobie w nim poradzi, zależy przede wszystkim od tego, w jaki bagaż wartości go wyposażymy. Podkreślić więc należy z całą mocą, że wychowanie do wartości będzie tym skuteczniejsze, im bardziej oboje rodzice będą żyć życiem ukształtowanym według tych walorów. Wychowanie dziecka to bardzo trudne i odpowiedzialne zadanie. Człowiek, szczególnie ten mały lub młody potrzebuje pozytywnych wzorców by mógł w pełni rozwijać swoje człowieczeństwo. Zadaniem rodziców jest dać te pozytywne wzorce oraz wpić swojemu dziecku dobre zasady, bo to one w obecnej chwili i w przyszłości, pomogą mu pokonać trudności i dokonać dobrych, wartościowych i odpowiedzialnych wyborów.

Wycieczka do Zamościa

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Urszula Marek

Dzień Rodziny

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 25 June 2019
Written by Irena Werpuczyńska

1

Archiwum