szybka pozyczka
1 1_1 2

Konkurs szkolny „Mój wymarzony zawód”

Category: Aktualności Published: Tuesday, 31 May 2022 Written by Anna Kruszyńska

Konkurs szkolny „Mój wymarzony zawód”


1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Zakrzewie.
Cele konkursu:
- promowanie zagadnień związanych z planowaniem przyszłości edukacyjno-zawodowej;
- uzyskanie ciekawych prac, rozpowszechniających ciekawe zawody;
- rozwijanie kreatywnego myślenia.
2. Warunki uczestnictwa:
a) Zadanie konkursowe polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej
złożonej z minimum 8 slajdów na temat wybranego zawodu.
b) W prezentacji multimedialnej na ostatnim slajdzie należy umieścić:
- imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.
3. Kryteria oceny:
Komisja konkursowa dokona oceny pod względem:
a) zgodności z tematem;
b) kompozycji;
c) staranności i estetyki wykonania;
d) oryginalności.
4. Podpisane prezentacje multimedialne należy przesłać na adres e-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., w tytule wiadomości wpisać Konkurs Doradztwo Zawodowe oraz
swoje imię i nazwisko.
5. Termin przekazania prac do 15.06.2022r.

Hits: 502

Archiwum