szybka pozyczka
1 1_1 2

Wyniki rekrutacji do klasy I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2022/2023

Category: Aktualności Published: Tuesday, 12 April 2022 Written by Magdalena Lenart

 

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 - 18 uczniów

(wszystkich chętnych kandydatów).

Do oddziałów przedszkolnych zakwalifikowała - 50 dzieci.

Jedno dziecko nie zastało zakwalifikowane z powodu braku miejsc (rodzice tego dziecka zostali poinformowani).

Hits: 1021

Archiwum