szybka pozyczka
1 1_1 2

Konkurs recytatorski pn „ Poezja Jana Pawła II i Jan Paweł II w poezji”

Category: Aktualności Published: Wednesday, 29 September 2021 Written by Urszula Marek

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie

Regulamin:

Cele konkursu:

- popularyzacja poezji Jana Pawła II i o Janie Pawle II,

- uwrażliwienie uczniów na etyczne, dydaktyczne, patriotyczne i liryczne

przesłanie poezji naszego Wielkiego Papieża Polaka,

- inspirowanie recytatorów do poszukiwań interpretacyjnych poezji Jana Pawła II i poezji o Janie Pawle II,

- szerzenie kultury języka i piękna żywego słowa,

- rozwijanie aktywności twórczej,

- integracja uczniów jako jednej społeczności szkolnej.

Uczestnicy występią w kategoriach:

Uczniowie klas I-III

Uczniowie klas IV-VIII

Każdy uczestnik recytuje jeden utwór.

Występy oceniać będzie komisja

Kryteria oceny:

- dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- ogólne wrażenie artystyczne,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny.

Konkurs odbędzie się 11.10.2021

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy. Przewidziane nagrody!

Organizator konkursu : Biblioteka szkolna i SU.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Hits: 298

Archiwum