szybka pozyczka
1 1_1 2

Wyniki rekrutacji 2021/2022

Category: Aktualności Published: Tuesday, 20 April 2021 Written by Magdalena Lenart

Komisja Rekrutacyjna przyjęła do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 -12 uczniów 

( wszystkich chętnych kandydatów) oraz przyjęła do oddziałów przedszkolnych- 47 dzieci 

              (wszystkich chętnych kandydatów).

 

Imienna lista przyjętych osób znajduje się na tablicy ogłoszeń, w budynku szkoły.

Hits: 223

Archiwum