szybka pozyczka
1 1_1 2

Wyniki rekrutacji

Category: Aktualności Published: Friday, 09 April 2021 Written by Magdalena Lenart

Komisja Rekrutacyjna  zakwalifikowała do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 -12 uczniów 

( wszystkich chętnych kandydatów) oraz zakwalifikowała do oddziałów przedszkolnych- 48 dzieci 

              (wszystkich chętnych kandydatów).

 

Imienna lista zakwalifikowanych osób znajduje się na tablicy ogłoszeń, w budynku szkoły.

                           

Hits: 367

Archiwum