szybka pozyczka
1 1_1 2

Konkurs plastyczny dla klas I –VIII inspirowany słowami Jana Pawła II:

Category: Aktualności Published: Thursday, 30 April 2020 Written by Małgorzata Samol

„JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ LUDZI MŁODYCH”

Konkurs plastyczny dla klas I –VIII inspirowany słowami Jana Pawła II:

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” [Jasna Góra 1983 r.]

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować” [Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.]

„Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".[List do młodych całego świata, 1985 r.]

Cele konkursu:

  1. Przybliżenie dzieciom postaci Jana Pawła II z okazji 100 lecia urodzin.
  2. Pielęgnowanie pamięci o Janie Pawle II w naszych rodzinach oraz wychowania dzieci w duchu wartości głoszonych przez papieża.
  3. Promowanie postawy Jana Pawła II jako wzorca osobowego.
  4. Poszerzenie wiedzy na temat życia, twórczości i działalności Jana Pawłą II.
  5. Rozwijanie umiejętności plastycznych i budzenie wrażliwości estetycznej.

Zasady konkursu:

Format pracy: A 4, technika dowolna.

Prace należy składać drogą mailową na adres szkoły: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 16.05. 2020 r.

Prace oceni komisja, która wyłoni zwycięzców. Przewidziane nagrody rzeczowe.

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w galerii szkoły.

Prezentacja dla klas: VI – VIII

Tematy:

  1. Życie i działalność Jana Pawła II.
  2. Jan Paweł II – papież pielgrzym.
  3. Szlakiem Jana Pawła II w Tatrach.
  4. Sportowe pasje Jana Pawła II.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

Hits: 2935

Archiwum