"Piękna Nasza Polska Cała"

Category: Aktualności Published: Monday, 22 October 2018 Written by Bożena Skrzypek

Kształcenie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski poprzez naukę wierszy o tematyce patriotycznej.

Hits: 1713