PROJEKT O LOSACH INKI – BOHATERSKIEJ SANITARIUSZKI

Category: Aktualności Published: Tuesday, 09 October 2018 Written by Wanda Bednarz

            Na zebraniu rodzicielskim, które odbyło się 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, grupa sześciu dziewcząt z klasy III gimnazjum zaprezentowała projekt zatytułowany „Inka. Dziewczyna Niezłomna.” Projekt przedstawił postać Danuty Sziedzikówny ps. „Inka”.

            Danuta Sziedzikówna straciła w czasie II wojny światowej rodziców. Jej ojciec został wywieziony przez Rosjan na wschód, następnie zaciągnął się do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa i jako jej żołnierz zmarł w Teheranie. Matka została rozstrzelana przez Niemców za współpracę z Armią Krajową. Pomimo to dziewczyna również wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W 1945 r. została sanitariuszką w oddziale partyzanckim podlegającym dowództwu Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, walczącym z komunistycznymi władzami powojennej Polski. Przybrała wówczas pseudonim Inka. Zapamiętano, że niosła pomoc zarówno rannym partyzantom, jak i ich przeciwnikom. W 1946 r. została aresztowana przez UB. W trakcie brutalnego śledztwa nie zdradziła żadnych informacji na temat partyzantów. Z więzienia wysłała wiadomość: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Skazana na śmierć, odmówiła napisania prośby do władz o ułaskawienie. Wyrok wykonano na kilka dni przed jej osiemnastymi urodzinami.

            Obecni na zebraniu Rodzice w ciszy i zadumie śledzili losy Inki – bohaterskiej sanitariuszki, która za wierność złożonej przysiędze i brak zgody na zależność Polski od ZSRR zapłaciła własnym życiem.

           

Hits: 1510