szybka pozyczka
1 1_1 2

Rekrutacja 2020/2021

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału  przedszkolnego  i  klasy  I
na rok szkolny 2020/2021
trwa od 25.02 do 23.03. 2020 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 23 marca 2020

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 23 marca 2020 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.

 

UWAGA!

Przy zapisie niezbędny jest dowód osobisty rodziców, skrócony akt urodzenia dziecka w celu potwierdzenia imion i nazwiska dziecka oraz adresu zameldowania/zamieszkania                         

                                                   

                                                                                                             Małgorzata Samol                                             

                                                               Dyrektor szkoły

Archiwum