szybka pozyczka
1 1_1 2

Konsultacje psychologa

Drodzy Rodzice!

Pragnę Was poinformować, że przez 2 dni w tygodniu jestem do Waszej dyspozycji.

Jeśli chcecie porozmawiać o:

- swoim dziecku

- możliwości wsparcia Go w rozwoju
- zrozumieniu Jego potrzeb
- szkole
- innym trapiącym Cię problemie

Przyjdź J

Nie musisz umawiać się wcześniej na wizytę.

Serdecznie zapraszam:

ŚRODA – 9.00 – 10.30 – Gimnazjum w Tarnawce

PIĄTEK – 8.00 – 10.00 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie

                                                                                                                                                                                                          Psycholog

Elżbieta Sobaszek

Rekrutacja 2018/2019

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału  przedszkolnego  klasy  I
na rok szkolny 2018/2019
trwa od 26.02 do 23.03. 2018 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00

lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:

  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2012)
  • dzieci 5 letnie (urodzone w roku 2013)
  • dzieci 4 letnie (urodzone w roku 2014)

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są:

 

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 5 kwietnia 2018 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.

 


                                                                         Dyrektor szkoły

 Małgorzata Samol

Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1

z dnia 24.03.2017 r.

Lista kandydatów przyjętych

do Oddziału Przedszkolnego

na rok szkolny 2017/2018

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 24.03.2017 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. Przyjęła na rok szkolny 2017/18 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
6- latki
1 Antoszczak Jakub
2 Berbeć Marcel Stanisław
3 Górski Kacper
4 Jeleń Radosław
5 Koba Jakub
6 Kuryło Zuzanna
7 Mączka Oliwia
8 Milanowski Sebastian
9 Stępniak Paweł
10 Trzcińska Kinga
  5- latki
1 Chmiel Zofia Aleksandra
2 Depkiewicz Zuzanna
3 Górkiewicz Maksymilian
4 Król Szymon
5 Ładziak Alicja
6 Maciąg Mateusz
7 Matacz Emilia Zofia
8 Ozimek Julia
9 Powęzka Krystian Filip
10 Rubaj Paulina
  4- latki
1 Krawczyk Lena
2 Zdyb Zuzanna
3 Żak Oliwia


Data podania do publicznej wiadomości listy: 25. 08. 2017

                                                                                         Bożena Skrzypek

                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Archiwum