szybka pozyczka
1 1_1 2

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/17

Category: Aktualności
Published: Thursday, 07 April 2016
Written by Magdalena Lenart

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr  1

z dnia 26.02.2016 r.

Lista  kandydatów przyjętych

do klasy pierwszej

na rok szkolny 2016/17

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 26.02.2016 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
1. Ozimek Kacper
2. Robak Julia

  Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04. 2016 r

                                                                                             Bożena Skrzypek

                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Lista kandydatów przyjętych do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2016/17

Category: Aktualności
Published: Thursday, 07 April 2016
Written by Magdalena Lenart

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr  1

z dnia 26.02.2016 r.

Lista  kandydatów przyjętych

do Oddziału Przedszkolnego

na rok szkolny 2016/17

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 26.02.2016 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjmuje na rok szkolny 2016/17 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka

Rocznik 2009

1. Pastucha Agata

Rocznik 2010

1. Bizak Tobiasz
2. Kowal Maja
3. Łukasik Miłosz
4. Maciąg Emilia
5. Matysiak Diana
6. Mazurek Szymon
7. Rubaj Kacper
8. Zielonka Piotr

Rocznik 2011

1. Berbeć Marcel Stanisław
2. Cimek Martyna
3. Górski Kacper
4. Jeleń Radosław
5. Koba Jakub
6. Kuryło Zuzanna
7. Milanowski Sebastian
8. Stępniak Paweł
9. Sulowska Natalia
Rocznik 2012
1. Biela Kamila
2. Chmiel Zofia Aleksandra
3. Król Szymon
4. Matacz Emilia Zofia
5. Rubaj Paulina


  Data podania do publicznej wiadomości listy: 07.04.2016

                                                                    Bożena Skrzypek

                                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Rekrutacja

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 15 March 2016
Written by Małgorzata Samol

Zarządzenie Nr 1 /2016

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie

z dnia 26 lutego 2016 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 20 zb ust. 1ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz.7)

Zarządza się :

§ 1.

Powołuję w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca w szkole na rok szkolny 2016/17 w składzie:

  1. Skrzypek Bożena
  2. Lenart Magdalena
  3. Marek Urszula

§ 2.

Wyznaczam na Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej, o której mowa w § 1                           p. Bożenę Skrzypek.

§ 3.

Komisja rozpoczyna pracę od dnia 29 lutego i kończy pracę po zakończonym ewentualnym postępowaniu uzupełniającym, ale nie później niż do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

§ 4.

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do zapoznania członków komisji               z Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz do bezwzględnego przestrzegania zasad rekrutacji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                         Małgorzata  Samol

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie

Dzień Babci i Dziadka

Category: Aktualności
Published: Thursday, 04 February 2016
Written by Marzena Sulowska

     28 stycznia, jak co roku w naszej  szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.  Na ten dzień zaproszono kochane babcie i dziadków. Uroczystość przygotowywali uczniowie kl. I, II, III i przedszkolaki ze swoimi wychowawczyniami. Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły,. Niejednej babci i dziadkowi, łezka kręciła się w oku. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami.                                                 Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek. A na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki i laurki. Dziękujemy !!!

Akcja "GÓRA GROSZA"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 04 February 2016
Written by Gabriela Trzcińska

SPRAWOZDANIE Z AKCJI „ GÓRA GROSZA”  PRZEPROWADZONEJ W

ROKU SZKOLNYM 2015/16

KLASA NOMINAŁ ILOŚĆ SZTUK

WARTOŚĆ

RAZEM ZŁ

I

1  GR. 4355 43,56

128,88

2 GR. 2061         41,22
5 GR. 666 33,3
10 GR. 42 4,20
20 GR. 14 2,80
50 GR. 2 1,00
Inne monety ( obce) o wartości – 2,80

II

1 GR.        592          5,92

34,92

2 GR. 430 8,60
5 GR. 338 16,90
10 GR. 10 1,00
20 GR. 6 1,20
50GR 1 0,50
1 ZŁ 1 1,00

III

1 GR.        169 1,69

21,52

2GR. 179 3,58
5 GR.         117 5,85
10 GR. 50 5,00
20 GR. 22 4,40
50 GR. 2 1,00

IV

1 GR. 503 5,03

28,09

2 GR. 398           7,96
5 GR. 300 15,00
10 GR. 1 1,00

V

1 GR.         53 0,53

3,36

2 GR. 59 1,18
5 GR. 21           1,05
10 GR.           2 0,20
20 GR. 2 0,40

VI

1 GR. 180 1,80

9,02

2 GR.         146 2,92
5 GR. 66 3,30
10 GR. 3 0,30
20 GR. 1 0,20
50 GR. 1 0,50

 

 RAZEM MONET: 1 GR. – 5852 = 58,52 ZŁ

                                 2 GR. – 3273 = 65,46 ZŁ

                                 5 GR. – 1508 = 75,40ZŁ

                                10 GR. – 108 = 10,80 ZŁ

                                20 GR. – 45 = 9,00 ZŁ

                                50 GR. – 6 = 3,00 ZŁ

                               1 ZŁ - 1= 1,00 ZŁ 

    

             RAZEM MONET 10793

 

           O WARTOŚCI 225,79 ZŁ

Zebrane monety liczyli uczniowie klasy VI oraz IV.

"Książki naszych marzeń"

Category: Aktualności
Published: Sunday, 17 January 2016
Written by Urszula Marek

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W naszej bibliotece są już nowe książki, zakupione w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe [...] w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń”. Zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzania szkolnej biblioteki i wypożyczania nowości wydawniczych.

ZAPRASZAMY!

"Bóg się rodzi"

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 06 January 2016
Written by Irena Werpuczyńska

                     

        Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie życzliwi, milsi i zapominają o wszelkich sporach. 17 grudnia w klimat świąt Bożego Narodzenia wprowadziły uczniów, nauczycieli i dyrekcję szkoły jasełka przygotowane przez uczniów klas IV-VI. Występy wprawiły uczestników spotkania w prawdziwie świąteczny nastrój.

        Po części artystycznej Pani Dyrektor Małgorzata Samol i Pani Wójt Teodora Zaręba złożyły wszystkim obecnym świąteczne życzenia.

Odwiedziny Świętego Mikołaja

Category: Aktualności
Published: Sunday, 13 December 2015
Written by Bożena Skrzypek

   Wszyscy uczniowie naszej szkoły z niecierpliwością czekali na odwiedziny Świętego Mikołaja. Ten długo oczekiwany dzień, w którym wszystkie dzieci otrzymały prezenty nastąpił 7 grudnia 2015 r. Dodatkową atrakcją było przedstawienie pt. "Odwiedziny Świętego Mikołaja" w wykonaniu uczniów kl. II. Występ przybliżył tradycje związane z mikołajkami. Tego dnia uśmiech i radość nie znikały z twarzy naszych milusińskich.

Dzień Profilaktyki

Category: Aktualności
Published: Sunday, 13 December 2015
Written by Irena Werpuczyńska

Tegoroczny Dzień Profilaktyki poświęcony został problemowi agresji wśród dzieci i młodzieży. Jego najważniejszym celem było zapobieganie agresji, wykształcenie wrażliwości na ból i cierpienie innych i tworzenie osobistego systemu wsparcia. W ramach działań profilaktycznych w klasach zostały przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat zachowania w gronie rówieśników oraz umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uczniowie obejrzeli spektakl pod tytułem: „ Mówimy agresji NIE!” Po czym odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem policji  p. Sebastianem Pałubskim. Uczniowie naszej szkoły wykazali się bardzo dobrą znajomością zasad bezpieczeństwa oraz ogromnym zainteresowaniem zawodem policjanta.

Pasowanie uczniów klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 02 December 2015
Written by Urszula Marek

 

 

   Dnia 26. 11.2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość przyjęcia uczniów klasy I w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Uczniowie klasy III przygotowali przedstawienie z postaciami z bajek w formie zagadek, pierwszaki świetnie się spisali, bezbłędnie rozpoznali bajkowe postaci. Następnie odbyło się ślubowanie i pasowanie. Pamiątkowe dyplomy oraz zakładki wręczyła Pani Dyrektor.

Wycieczka do Sandomierza i Nowej Dęby

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 01 December 2015
Written by Bożena Skrzypek

Dnia 20 listopada 2015 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do Sandomierza i Nowej Dęby

Sandomierz zachwycił nas piękną zabudową i rynkiem Starego Miasta. Na wycieczce dowiedzieliśmy się, że to właśnie tu powstał pierwszy murowany kościół w Polsce. Z zaciekawieniem oglądaliśmy uliczki, które przemierza bohater serialu „Ojciec Mateusz”. Dużo frajdy przyniosło wszystkim wycieczkowiczom spotkanie z „Rycerzem” i pokaz sztuki rycerskiej w Zbrojowni Sandomierskiej. W tym miejscu przenieśliśmy się w czasie przebierając się w stroje i poznając sposób funkcjonowania ludów żyjących w ówczesnych czasach.

Zdecydowanie najbardziej magicznym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Poznaliśmy tam proces tworzenia bombek i przekonaliśmy się ile pracy
i kreatywności wiąże się z ich wykonaniem. Podziwialiśmy ręcznie malowane ozdoby, a nawet sami mieliśmy okazję sprawdzić się w roli zdobnika własnoręcznie ozdabiając bombkę. Dodatkowo, każdy
z uczestników wycieczki otrzymał pamiątkową bombkę ze swoim imieniem.

97 Rocznica Odzyskania Niepodległości

Category: Aktualności
Published: Monday, 30 November 2015
Written by Gabriela Trzcińska

Sprzątanie cmentarza

Category: Aktualności
Published: Monday, 30 November 2015
Written by Jolanta Sulowska

Święto patrona szkoły i uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę sali gimnastycznej

Category: Aktualności
Published: Monday, 16 November 2015
Written by Elżbieta Sobaszek

Dzień 22 października był czasem wyjątkowym, szczególnym i niepowtarzalnym
w naszej małej ojczyźnie. Zarówno dla mieszkańców gminy Zakrzew oraz uczniów
i nauczycieli Szkoły im. Jana Pawła II w Zakrzewie. Dlaczego? Wyjątkowość tego dnia była podwójna:

Po pierwsze – po raz kolejny obchodziliśmy święto naszej szkoły,  która dwa lata temu przyjęła imię Jana Pawła II i tym samym uczyniła swoim patronem wielkiego, świętego Polaka. Dzień Jego wspomnienia w kościele stał się także uroczystością szkolną.

Po drugie - październikowy czwartek był czasem uroczystego wmurowania Kamienia Węgielnego pod nową salę gimnastyczną, powstającą przy naszej szkole.

Już od wczesnych godzin porannych trwały ostatnie przygotowania. Kiedy wskazówki zegara zbliżał się ku godzinie 11.00, cała społeczność szkolna udała się do Kościoła pw. Św. Józefa w Zakrzewie. Uroczystości rozpoczęły się od Eucharystii, która została koncelebrowana przez Ks. Proboszcza z Zakrzewa -  Mieczysława Fela, Ks. Proboszcza
z Targowiska – Andrzeja Kapicę oraz Ks. Grzegorza Bogdańskiego obecnie wychowawcę  Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, ceremoniarza diecezjalnego, a także absolwenta naszej szkoły, który podczas mszy wygłosił homilię. Po zakończonej Eucharystii, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali część artystyczną. Nosiła ona tytuł „Rodzina, ach rodzina” i nawiązywała do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Krótkie i wzruszające widowisko sceniczne wywołało wiele wzruszeń. Był to czas zatrzymania i zastanowienia się nad własnym życiem i rodziną, a cytowane fragmenty
z przemówień czy listów Jana Pawła II pozwoliły niejednej osobie na konfrontację swojego życia z nauczaniem Kościoła.

Po spotkaniu z nauką papieską na temat rodziny, przyszedł czas na dalszy ciąg uroczystości. Władze, dzieci, nauczyciele, zaproszenie goście oraz rodzicie udali się do naszej Szkoły. Tu, na obecnej sali gimnastycznej, Pani Dyrektor Małgorzata Samol przybliżyła zebranym historię Szkoły Podstawowej w Zakrzewie. Następnie przyszedł moment podpisania Aktu Erekcyjnego, który został wmurowany pod nową salę gimnastyczną. Na zakończenie, po przemówieniach wygłoszonych przez zaproszonych gości, wszyscy obejrzeli pokaz Zumby i fitness, który został przygotowany przez szkolny zespół taneczny oraz „Taniec ze wstęgami” w wykonaniu uczniów klasy II. 

"Orły Edukacji" rozdane

Category: Aktualności
Published: Monday, 16 November 2015
Written by Magdalena Lenart

Październik. W szkole jest to miesiąc szczególny. Podczas gdy na dworze nie zawsze panuje wspaniała aura, atmosfera wśród społeczności szkolnej jest szczególna. Wpływ ma na to wyjątkowa data – 14 października. W każdej placówce oświatowej obchodzony jest wówczas Dzień Edukacji Narodowej. Zgodnie z tradycją, również i w tym roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Nauczyciela. Każdy uczeń i każda klasa biegnie tego dnia do swoich nauczycieli z symbolicznym kwiatkiem, aby podziękować za przekazywaną wiedzę, trud kształcenia i wychowania. W naszej placówce było tym razem nieco inaczej.

13 października o godzinie 12.30, na sali gimnastycznej, zgromadziła się cała Rada Pedagogiczna i brać uczniowska. Cała uroczystość miała charakter gali, podczas której zostały wręczone „Orły Edukacji” w bardzo różnych dziedzinach. Jak się okazało, twórczość piszącego scenariusz była nieograniczona. Nauczyciele zostali wyróżnieni między innymi w takich kategoriach jak: „Mnożenie chrząszcza przez chrabąszcza”, „Pędzlem po pianinie” czy „Wieczny student”. Przykładowe tytuły nagród pokazują, że również  kadra pedagogiczna jest nieszablonowa i wciąż doskonaląca się. Każdy z nauczycieli dostał pamiątkowy dyplom. W trakcie uroczystości był również czas na występ taneczny i wokalny. Występy zostały przygotowane z myślą o nauczycielach. Specjalnie dla nich została napisana piosenka. A po występach przyszedł czas na wręczenie pamiątkowego … kamienia. Tak, tak. To nie pomyłka. Każdy z nauczycieli dostał kamień z napisem „Love”, który był wyrazem wdzięczności. Może ktoś zastanawia się: „Dlaczego takie nietypowe upominki?” Po odpowiedź odsyłam do piosenki zespołu Enej – „Dałem Ci kamień z wielkim love, no bo kwiaty szybko schną”.

Archiwum