szybka pozyczka
1 1_1 2

Projekt z zakresu promocji czytelnictwa

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 30 May 2018
Written by Teodozja Kowalczyk

Uczniowie klasy III realizowali w roku szkolnym 2017/2018 „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w ramach projektu edukacyjnego związanego z lekturą „Dzieci z Bullerbyn”. Uczniowie wykonali makietę miejscowości Bullerbyn a także inne prace plastyczne związane z życiem bohaterów lektury. Pisali także test sprawdzający znajomość książki.

 

Informacja o egzaminie ósmoklasisty

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 29 May 2018
Written by Marzanna Szydłowska

DRODZY UCZNIOWIE KLASY VII

Przekazuję Wam podstawowe informacje na temat egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, który przed Wami już za niespełna rok.

W arkuszu egzaminacyjnym znajdą się zadania sprawdzające znajomość treści i problematyki lektur obowiązkowych. Na egzaminie pojawią się pytania dotyczące lektur obowiązkowych tylko dla klasy VII I VIII, tj.:

Charles Dickens, Opowieść wigilijna

Aleksander Fredro, Zemsta

Jan Kochanowski, wybór fraszek, pieśni i trenów, w tym treny, I, V, VII, VIII

Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Ignacy Krasicki, Żona modna

Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, II część Dziadów, wybrany utwór z cyklu Sonety krymskie, Pan Tadeusz

Antoine de Saint- Exupery, Mały Książę

Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik

Juliusz Słowacki, Balladyna

Stefan Żeromski, Syzyfowe prace

Sławomir Mrożek, Artysta

Melchior Wańkowicz, Ziele na kraterze (fragmenty), Tędy i owędy (wybrany reportaż).

Na ostatniej stronie arkusza egzaminacyjnego zamieszczona będzie lista lektur obowiązkowych.

W arkuszu mogą się również pojawić zadania oparte na tekstach poetyckich- zarówno autorów wskazanych w podstawie programowej , jak i innych. Zadania te nie będą sprawdzały znajomości treści konkretnego utworu poetyckiego, ale sprawdzą umiejętność analizy i interpretacji tego typu tekstów.

W arkuszu znajdować się będą zadania zamknięte (30%wszystkich zadań), zadania otwarte z luką, zadania otwarte krótkiej odpowiedzi, wypracowanie (70% wszystkich zadań).

Zadania zamknięte i zadania otwarte z luką będą oceniane zgodnie z jednym z następujących schematów:

1 pkt - odpowiedź poprawna

0 pkt - odpowiedź niepełna lub brak odpowiedzi.

2 pkt – odpowiedź całkowicie poprawna

1 pkt - odpowiedź częściowo poprawna lub odpowiedź niepełna

0 pkt - odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi.

Zadania otwarte krótkiej odpowiedzi

Za rozwiązanie zadania otwartego krótkiej odpowiedzi będzie można otrzymać od 0 do 4 punktów.

Wypracowanie, za które można otrzymać 20 pkt. oceniane będzie w następujących kryteriach:

 1. Realizacja tematu - 2 pkt
 2. Elementy twórcze/ Elementy retoryczne – 5 pkt
 3. Kompetencje literackie i kulturowe – 2 pkt
 4. Kompozycja tekstu – 2pkt
 5. Styl – 2 pkt
 6. Język – 4 pkt
 7. Ortografia – 2 pkt
 8. Interpunkcja – 1 pkt.

                  Życzę wytrwałej pracy i powodzenia na egzaminie – M. Szydłowska

Konkurs historyczny "STO LAT NIEPODLEGŁEJ"

Category: Aktualności
Published: Thursday, 24 May 2018
Written by Wanda Bednarz

23 maja 2018 r. troje uczniów klasy III gimnazjum: Kamil Chlebiej, Karolina Kotyła oraz Julia Rekiel uczestniczyło w konkursie historycznym „STO LAT NIEPODLEGŁEJ” zorganizowanym przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie.

            Głównym celem konkursu było uczczenie 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Do rywalizacji przystąpiło 8 drużyn reprezentujących okoliczne gimnazja. Konkurs składał się z pięciu etapów. W pierwszym, pisemnym etapie nasza drużyna zdobyła 14 na 20 pkt. W kolejnych etapach powoli, ale systematycznie doganiała wyprzedzające ją zespoły, w ostatnim rywalizowała z zespołem z Turobina o zwycięstwo. Ostatecznie uzyskała II wynik punktowy – 43 punkty, drużyna zwycięska – 50 pkt.

            Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, natomiast szkoła – dyplom za udział w konkursie.

SZUKAMY PAMIĄTEK ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM NIEPODLEGŁOŚCI !!!

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 22 May 2018
Written by Wanda Bednarz

Z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zakrzewie chciałaby zorganizować wystawę złożoną z pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości i budową państwowości Polskiej. Realizacja tego pomysłu jest zależna od tego, czy znajdą się ludzie dobrej woli chcący włączyć się w akcję ocalenia śladów wydarzeń sprzed stu lat.

            Będziemy wdzięczni za wypożyczenie wszelkich pamiątek związanych z procesem odzyskiwania niepodległości i tworzeniem struktur niepodległego państwa polskiego. Zainteresowanych udostępnieniem posiadanych pamiątek prosimy o zgłaszanie tego do dnia 4 czerwca 2018 r. w SP im. Jana Pawła II w Zakrzewie.

Samorząd Uczniowski

Festyn sportowo-rekreacyjny

Category: Aktualności
Published: Monday, 21 May 2018
Written by Bożena Skrzypek

Dnia 18 maja 2018 r dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział w "Festynie sportowo-rekreacyjnym" w Jakubowicach Murowanych. Impreza odbyła się w ramach zadania publicznego z zakresu sportu i była współfinansowana przez Powiat Lubelski. Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni i pełni wrażeń po atrakcyjnym spędzeniu czasu na konkursach i rozgrywkach sportowych.

KONKURS "POKOLORUJ SWÓJ ŚWIAT"

Category: Aktualności
Published: Friday, 18 May 2018
Written by Magdalena Lenart

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych z naszego regionu do udziału w  konkursie plastycznym „Pokoloruj swój Świat”. Zadaniem uczestników jest wykonanie plakatu ukazującego zanieczyszczenia cywilizacyjne oraz promującego zrównoważony rozwój. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni tabletami, smartfonami i aparatami fotograficznymi ufundowanymi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Czekamy na projekty:

 • wykonane dowolną techniką artystyczną (samodzielnie lub przy pomocy opiekuna),
 • w formacie A3 (wymiar przestrzenny: płaski),
 • które równocześnie przedstawiają przeciwstawne oblicza środowiska – skażone i wolne od zanieczyszczeń.

Do pracy należy dołączyć krótki opis pracy plastycznej, wskazując rodzaj przedstawionych zanieczyszczeń oraz sposób im zapobiegania (maks. 20 zdań).

Konkurs przeprowadzony będzie z podziałem na grupy wiekowe:

 • grupa 1 – klasy I-IV,
 • grupa 2 – klasy V-VIII.

Uwaga: Prace uczniów mogą zgłaszać jedynie szkoły podstawowe, przy czym jeden uczeń może wysłać maksymalnie jedną pracę, a jedna szkoła – maksymalnie po trzy prace z każdej grupy wiekowej.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 września 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin z adnotacją: Departament Rolnictwa i Środowiska – konkurs „Pokoloruj swój Świat”.

Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi 10 prac w każdej grupie. Najzdolniejsi autorzy otrzymają: tablety (za I miejsce), telefony komórkowe (II miejsce) oraz aparaty fotograficzne (III miejsce). Do pozostałych wyróżnionych (miejsca IV-X) trafią gry planszowe.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem (81) 478 13 28 u Beaty Gajak z Departamentu Rolnictwa i Środowiska UMWL.

oraz klikając w poniższy link.

http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/pokoloruj-swoj-swiat-konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych/

 

NIECODZIENNA LEKCJA HISTORII

Category: Aktualności
Published: Thursday, 17 May 2018
Written by Wanda Bednarz

 

W deszczowy dzień 16 maja 2018 r. ośmioro uczniów klasy VII oraz trzynaścioro klasy II gimnazjum, pod opieką nauczycielek p. Wandy Bednarz oraz p. Małgorzaty Wrzyszcz, zwiedziło Muzeum na Majdanku. Muzeum wyjątkowe, gdyż będące ogromnym cmentarzem i miejscem pamięci o tym, jaki los obywatelom Rzeczypospolitej zgotowali okupanci niemieccy podczas II wojny światowej. Uczniowie w skupieniu słuchali opowieści przewodnika o tym, jak powstawał obóz koncentracyjny na Majdanku, jak funkcjonował i jak wyglądało życie jego więźniów. Ta niecodzienna lekcja historii na pewno na długo pozostanie w ich pamięci.

RAJD ROWEROWY

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 16 May 2018
Written by Magdalena Lenart

Gimnazjum w Tarnawce organizuje rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej " 100 KILOMETRÓW NA SETNĄ ROCZNIĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI". Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz klas starszych szkół podstawowych, rodziców, nauczycieli, mieszkańców Gminy Zakrzew. Rajd odbędzie się w dniu 01.06.2018r. Zapisy u organizatorów do dnia 25.05.2018r. TELEFON KONTAKTOWY 84-6809253. Organizatorzy zapewniają wodę,  jeden ciepły posiłek oraz opiekę medyczną. Rozpoczęcie rajdu o godzinie 8:00 . Podczas rajdu zwiedzimy min. Mogiłę powstańców z oddziału Borelowskiego-Lelewela z 1863r.( powstanie styczniowe), miejsce bitwy pod Godziszowem z 1914r.( I wojna światowa), miejsce bitwy na Porytowym Wzgórzu (bitwa nad Branwią) z 1944r. plakat

Majowe święta

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 16 May 2018
Written by Gabriela Trzcińska

Czytanie łączy pokolenia 1918-2018

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 16 May 2018
Written by Urszula Marek

Dni wolne

Category: Aktualności
Published: Friday, 27 April 2018
Written by Małgorzata Samol

Drodzy uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie informuje, że przerwa w zajęciach dydaktycznych w naszej szkole trwa: od 30 kwietnia do 6 maja 2018.

Mam nadzieję, że 7 kwietnia wrócicie wypoczęci i pełni sił do nauki.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Samol

Gratulacje dla Miłosza!

Category: Aktualności
Published: Thursday, 26 April 2018
Written by Irena Werpuczyńska

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy VII naszej szkoły - MIŁOSZ SKRZYPEK - zdobył III miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Translatorskim przeprowadzonym w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach i otrzymał nagrodę z rąk Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuły oraz Wice-Kuratora Oświaty - Ryszarda Golca.Tegoroczna edycja konkursu została objęta również Patronatem Naukowym UMCS w Lublinie.

W jubileuszowej edycji konkursu uczniowie zmierzyli się z tłumaczeniem na język polski fragmentu powieści brytyjskiego pisarza Toniego Parsona „Man and Boy” oraz z przetłumaczeniem na język angielski wiersza Małgorzaty Hillar „O nim”.

Do współzawodnictwa przystąpiło 46 uczniów z 8 gimnazjów i szkół podstawowych z powiatu lubelskiego - w tym Cezary Dolecki oraz Miłosz Skrzypek - podopieczni p. Ireny Werpuczyńskiej. Gratulacje!!!

Wycieczka do Lublina

Category: Aktualności
Published: Monday, 23 April 2018
Written by Urszula Marek

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola i klasy I

Category: Aktualności
Published: Monday, 16 April 2018
Written by Magdalena Lenart

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1

z dnia 19.02.2018 r.

Lista kandydatów przyjętych

do Oddziału Przedszkolnego

na rok szkolny 2018/2019

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 19.02.2018 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjęła na rok szkolny 2018/19 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
6- latki
1 Chmiel Zofia
2 Depkiewicz Zuzanna
3 Górkiewicz Maksymilian
4 Kozik Rafał
5 Król Szymon
6 Ładziak Alicja
7 Maciąg Mateusz
8 Matacz Emilia
9 Ozimek Julia
10 Powęzka Filip
11 Rubaj Paulina
  5- latki
1 Bizak Wiktor
2 Felek Oskar
3 Kowal Mateusz
4 Krawczyk Lena
5 Matacz Jakub
6 Wtykło Nikola
7 Zdyb Zuzanna
8 Zdybel Patryk
9 Żak Oliwia
  4- latki
1 Chmiel Aleksandra
2 Cimek Lena
3 Kutrzepa Maja
4 Stańko Karolina
5 Wójcik Oliwia

Data podania do publicznej wiadomości listy: 16.04.2018

                                                                                                

                                                                                                           Bożena Skrzypek

                                                                                          

                                                                                                   (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Nr 1

z dnia 19.02.2018 r.

Lista kandydatów przyjętych

do I klasy Szkoły Podstawowej w Zakrzewie

na rok szkolny 2018/2019

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 19.02.2018 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

1. przyjęła do I klasy na rok szkolny 2018/19 niżej wymienionych kandydatów:

L.p. Nazwisko i imię dziecka
1 Antoszczak Jakub
2 Berbeć Marcel
3 Cimek Martyna
4 Górski Kacper
5 Jeleń Radosław
6 Koba Jakub
7 Kuryło Zuzanna
8 Mączka Oliwia
9 Milanowski Sebastian
10 Stępniak Paweł
11 Trzcińska Kinga


Data podania do publicznej wiadomości listy: 16.04.2018    

                                                                                         Bożena Skrzypek

                                                                             (podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

Turniej Tenisa Stołowego 20+

Category: Aktualności
Published: Monday, 09 April 2018
Written by Janusz Ciemięs

Dnia 08.04.2018 w naszej szkole odbył się Turniej Tenisa Stołowego

kobiet i mężczyzn w kategorii 20+

 

WYNIKI

 

                                                                        Kategoria kobiet                           Kategoria mężczyzn

                                                                      1. Daśko Wiktoria                             1. Makuch Andrzej

                                                                      2. Skiba Ewelina                               2. Smerdel Krzysztof

                                                                                                                             3. Rekiel Arkadiusz

                                                                                                                             4. Daśko Dariusz

                                                                                                                              5.Gajor Hubert

 

Organizatorzy

Janusz Ciemięs

Hubert Gajor

Archiwum