szybka pozyczka
1 1_1 2

16 października- Święto Szkoły i Nauczycieli

Category: Aktualności
Published: Sunday, 28 October 2018
Written by Magdalena Lenart

"Piękna Nasza Polska Cała"

Category: Aktualności
Published: Monday, 22 October 2018
Written by Bożena Skrzypek

Kształcenie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski poprzez naukę wierszy o tematyce patriotycznej.

Realizujemy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Category: Aktualności
Published: Monday, 22 October 2018
Written by Bożena Skrzypek

Dnia 17 października na terenie placu szkolnego zasadziliśmy "Drzewo Pamięci"- symbol życia i wolności.

Projekt "Technologie z klasą"

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 17 October 2018
Written by Magdalena Lenart

TZK 680x680 20180917

Udział uczniów w VI Niepodległościowym Dyktandzie "Po polsku o historii"

Category: Aktualności
Published: Monday, 15 October 2018
Written by Bożena Skrzypek

"Na straganie"-jesienne zamieszanie

Category: Aktualności
Published: Wednesday, 10 October 2018
Written by Urszula Marek

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Magdalena Lenart

PROJEKT O LOSACH INKI – BOHATERSKIEJ SANITARIUSZKI

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Wanda Bednarz

            Na zebraniu rodzicielskim, które odbyło się 20 września 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, grupa sześciu dziewcząt z klasy III gimnazjum zaprezentowała projekt zatytułowany „Inka. Dziewczyna Niezłomna.” Projekt przedstawił postać Danuty Sziedzikówny ps. „Inka”.

            Danuta Sziedzikówna straciła w czasie II wojny światowej rodziców. Jej ojciec został wywieziony przez Rosjan na wschód, następnie zaciągnął się do Armii Polskiej gen. Władysława Andersa i jako jej żołnierz zmarł w Teheranie. Matka została rozstrzelana przez Niemców za współpracę z Armią Krajową. Pomimo to dziewczyna również wstąpiła do Armii Krajowej, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W 1945 r. została sanitariuszką w oddziale partyzanckim podlegającym dowództwu Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, walczącym z komunistycznymi władzami powojennej Polski. Przybrała wówczas pseudonim Inka. Zapamiętano, że niosła pomoc zarówno rannym partyzantom, jak i ich przeciwnikom. W 1946 r. została aresztowana przez UB. W trakcie brutalnego śledztwa nie zdradziła żadnych informacji na temat partyzantów. Z więzienia wysłała wiadomość: „Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.” Skazana na śmierć, odmówiła napisania prośby do władz o ułaskawienie. Wyrok wykonano na kilka dni przed jej osiemnastymi urodzinami.

            Obecni na zebraniu Rodzice w ciszy i zadumie śledzili losy Inki – bohaterskiej sanitariuszki, która za wierność złożonej przysiędze i brak zgody na zależność Polski od ZSRR zapłaciła własnym życiem.

           

KOLEJNA ODSŁONA OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Wanda Bednarz

Dnia 19 września 2018 r. gościliśmy w naszej szkole Pana Adriana Lesiakowskiego, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie. Na spotkaniu z uczniami klas V – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum Pan A. Lesiakowski przedstawił proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę. Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną poświęcony był powstaniom narodowym, pracy organicznej, Polakom działającym na rzecz utrzymania polskości pod zaborami, wysiłkowi zbrojnemu narodu polskiego podczas I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, a także głównym twórcom niepodległego państwa polskiego. Pan A. Lesiakowski podkreślał kilkakrotnie, iż ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości przez naszą Ojczyznę odgrywała jedność Polaków.

            Dziękujemy za tę ciekawą lekcję historii!

Klasa VII na wystawie "Barwy Niepodległej"

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Gabriela Trzcińska

Bierzemy udział w Narodowym czytaniu

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 09 October 2018
Written by Gabriela Trzcińska

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Category: Aktualności
Published: Friday, 31 August 2018
Written by Małgorzata Samol

 

INFORMACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie, informuje, że rozpoczynamy rok szkolny 2018/2019 w dniu 3 września  Mszą Świętą w kościele w Zakrzewie o godz. 8.00.

Serdecznie zapraszam Uczniów i Rodziców.

Małgorzata Samol – Dyrektor Szkoły

Rola książki we współczesnym świecie-apel

Category: Aktualności
Published: Tuesday, 12 June 2018
Written by Marzanna Szydłowska

Książka to mistrz co rady darmo udziela, kto ją kocha, doradcę ma i przyjaciela

07.06.2018 r. odbył się apel poświęcony czytelnictwu. Przygotowali go uczniowie klas drugiej i trzeciej gimnazjum. Występ miał formę Teleexpresu. Ekipa telewizyjna odwiedziła szkołę , by sprawdzić, jak wygląda stan czytelnictwa wśród uczniów. Udała się z ukrytą kamerą do wypożyczalni oraz czytelni biblioteki szkolnej. Jedna z migawek ekipy telewizyjnej przedstawiała relację z rozprawy sądowej na temat toczącego się sporu: Czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka, z książką w roli oskarżonej. Po burzliwej rozprawie sędzia orzekł, iż z książki nie można zrezygnować, książki należy czytać i szanować.

Niech powyższe stwierdzenie stanowi przesłanie dla nas wszystkich.

Dzień wolny

Category: Aktualności
Published: Thursday, 31 May 2018
Written by Małgorzata Samol

Drodzy uczniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie informuje, że dzień 

1 czerwca 2018 jest dniem wolnym od zajeć dydaktycznych.

Dyrektor szkoły

Małgorzata Samol

Archiwum