szybka pozyczka
1 1_1 2

Wyniki rekrutacji

Category: Aktualności Published: Monday, 19 August 2019 Written by Bożena Skrzypek

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 08.02.2019 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

przyjęła do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 -12 uczniów ( wszystkich chętnych kandydatów)

oraz przyjęła do oddziału przedszkolnego- tylko dzieci z pierwszej rekrutacji ze względu na wyczerpanie miejsc.

Imienna lista zakwalifikowanych osób znajduje się na tablicy ogłoszeń, w budynku szkoły.

                                Data podania do publicznej wiadomości: 19.08 2019

       Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej - Bożena Skrzypek

Hits: 907

Archiwum