szybka pozyczka
1 1_1 2

II Edycja Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

Category: Aktualności Published: Tuesday, 25 June 2019 Written by Marzena Sulowska

Uczniowie kl. I, II i przedszkolaki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie przystąpiły do II Edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała’’.

II Edycja trwała od marca do czerwca. Każdy miesiąc projektu realizowany był pod innym hasłem.    

Marzec: „ Tu moje miejsce, tu mój dom”                                                                               

  1. Przeprowadzone zostało zajęcie pt. „Moje przedszkole – moja szkoła” ( gdzie na podstawie kronik szkolnych dzieci poznawały historię powstania szkoły.                                

2. Przeprowadzony został konkurs dla dzieci z rodzicami – „Przedszkole /szkoła– drugi dom” gdzie dzieci wspólnie z rodzicami układały wiersze o szkole.                                       

3. Wykonany został plakat „Polska Wiosna” – grupowa praca plastyczna.               

  Kwiecień: A niechaj narodowie wżdy postronni znają,iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” (Mikołaj Rej)                                                                                                                     

  1. Zorganizowany został Tydzień Legend i Baśni Polskich- każda z grup poznawała nowe legendy.                                                                                                                                        

2. Przeprowadzone zostały zajęcia tematyczne pt. „Polskie przysłowia znamy i często używamy”                                                                                                                                

3. Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek

4. Spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków” – czytanie zapomnianych bajek min. Przez Panią U. Tkaczyk z Biblioteki Gminnej.

5. Zorganizowaliśmy na górnym korytarzu Kącik Książki Patriotycznej z możliwością wypożyczenia do domu.

Maj: „Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.

A na tej fladze biel jest i czerwień” Cz. Janczarski

„Najważniejsza w życiu jest Rodzina.

Wszystko, co najważniejsze – w Rodzinie się zaczyna

1. Prace plastyczna rodziców i dzieci „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”

2. Warsztaty plastyczne „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty” –polskich maków ludową techniką, poprowadzone przez Panie z KGW z Rudnika.

3. Założony został zielnik polskiej roślinności „Na majowej łące”

4. Nauka piosenki „Kiedy byłem jak kropelka – czułem serca Twego bicie i wiedziałem, jak jest wielka, Miłość – która daje życie…”

5. Nauka piosenki ,,Lipka’’

Czerwiec: „Wszystkie dzieci nasze są”

1.Wspolnie z rodzicami zorganizowane zostało Święto Rodziny’’                                                                                2.Gazetka/dekoracja „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka Przybliżenie najmłodszym postaci papieża Polaka, który jest patronem naszej szkoły.

3.„Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata- u nas śniadanie polsko- greckie.

4„Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka zabawy ,,Pilolo’’, ,,Rangoli’’.

 5. „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli

6.„List dla Polski” – napisanie listu do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny

„Piękna Nasza Polska Cała”

II edycja

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola

Telewizja Aleksandrowski Kurier

Zespół ludowy Rokiczanka

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska –

nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Cele:

 • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej
 • rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi
 • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość
 • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu)
 • uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną
 • poznanie legend i baśni polskich
 • dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury
 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka "wiem kim jestem"
 • kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji
 • rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy innym

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Hits: 1159

Archiwum