szybka pozyczka
1 1_1 2

.

Category: Aktualności Published: Monday, 13 May 2019 Written by Irena Werpuczyńska

Olimpus1

W dniu 20 III 2019r. odbyła się w całej Polsce olimpiada z języka angielskiego Olimpus przeznaczona dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych. Olimpiada ta stanowi zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów.

W tym roku od Olimpiady przystąpiło:

Klasa 4 - 3703 uczestników

Klasa 5 - 4020 uczestników

klasa 6 - 2805 uczestników

Klasa 7 - 2331 uczestników

Klasa 8 - 3116 uczestników.

            Maksymalna liczba punktów do uzyskania była - 240

Laureatami zostali uczniowie, którzy zajęli od 1- 15 miejsca.  

  Nasze osiągnięcia:

Miłosz Skrzypek (8 kl.) 220pkt. - 8 miejsce - Dyplom Laureata

Miłosz Milanowski ( 5 kl. )196 pkt. - 23 miejsce - Dyplom uznania

Cezary Dolecki (8 kl.) 184 pkt. - 26 miejsce Dyplom uznania

Agnieszka Maciąg( 5 kl.) 170pkt.- 36 miejsce - Dyplom uznania

Kacper Kornak (7 kl.) 164pkt.- 37 miejsce - Dyplom uznania

Magdalena Poseniak ( 7 kl.) 162pkt. - 38 miejsce - Dyplom uznania

Paweł Wójcik (4 kl.) 154pkt. - 43 miejsce -Dyplom uznania

Dominik Matacz (4 kl.) 142pkt.- 49 miejsce - Dyplom uznania

Do olimpiady uczniów przygotowała Irena Werpuczyńska.

Hits: 846

Archiwum