szybka pozyczka
1 1_1 2

WYNIKI REKRUTACJI

Category: Aktualności Published: Monday, 01 April 2019 Written by Magdalena Lenart

 

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie z dnia 08.02.2019 po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym

zakwalifikowała do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020 -12 uczniów ( wszystkich chętnych kandydatów)

oraz zakwalifikowała do oddziału przedszkolnego- 25 dzieci (wszystkie chętne osoby.)

Imienna lista zakwalifikowanych osób znajduje się na tablicy ogłoszeń, w budynku szkoły.

                                Data podania do publicznej wiadomości: 28.03 2019

       Podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej - Bożena Skrzypek

Hits: 440

Archiwum