szybka pozyczka
1 1_1 2

Nabór dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I

Category: Aktualności Published: Thursday, 21 February 2019 Written by Magdalena Lenart

UWAGA RODZICE!

Nabór dzieci do oddziału  przedszkolnego iklasy I
na rok szkolny 2019/2020
trwa od 25.02 do 22.03. 2019 r
.

Druki wniosków, zgłoszenia, deklaracji i oświadczeń można pobierać w szkole, w godz. 7.30 – 13.00 lub ze strony internetowej szkoły www.spzakrzew.pl w zakładce dla Rodziców

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są wnioski złożone w terminie do 22 marca 2019

KLASA I

Do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są:

  • dzieci sześcioletnie - na wniosek rodziców złożony do 22 marca 2019 r.

- po odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego

- lub po uzyskaniu pozytywnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

  • dzieci siedmioletnie
  • Kandydaci zamieszkali w obwodzie naszej szkoły, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia przez rodziców.

W postępowaniu rekrutacyjnym mogą wziąć udział chętni kandydaci zamieszkali poza obwodem naszej szkoły.

                                                                            

                                                                         Dyrektor szkoły

Hits: 490

Archiwum